Dispečing: 051/7470 204

Verejné obstarávanie

Postup podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z.

Dátum zverejneniaPredmet obstarávaniaTermín na predkladanie ponúk
19.5.2022Výmena dehydratorov klimatizácie KONVEKTA UL 500 spojená s opravou hadice25.5.2022
17.5.2022Kurz vedenia dráhového vozidla - trolejbusu31.5.2022
17.5.2022Odborná prehliadka a skúška kotolne.25.5.2022

Nadlimitné zakázky

Dátum zverejneniaPredmet obstarávaniaTermín na predkladanie ponúk