Dispečing: 051/7470 204

Verejné obstarávanie

Postup podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z.

Dátum zverejneniaPredmet obstarávaniaTermín na predkladanie ponúk
1.6.2023Osvetľovacie telesá dielenské.9.6.2023
26.5.2023Školenie obsluhy pohyblivej pracovnej plošiny.2.6.2023
26.5.2023Úradná skúška plošiny.2.6.2023
26.5.2023Revízne skúšky a školenia obsluhy zdvihákov.2.6.2023

Nadlimitné zakázky

Dátum zverejneniaPredmet obstarávaniaTermín na predkladanie ponúk