Verejné obstarávanie

Postup podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z.

Dátum zverejneniaPredmet obstarávaniaTermín na predkladanie ponúk
13.1.2020Služby technickej a emisnej kontroly22.1.2020

Nadlimitné zakázky

Dátum zverejneniaPredmet obstarávaniaTermín na predkladanie ponúk