Dispečing: 051/7470 204

Verejné obstarávanie

Postup podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z.

Dátum zverejneniaPredmet obstarávaniaTermín na predkladanie ponúk
1.12.2023Elektronické stravovacie karty 202312.12.2023
21.11.2023Osobné ochranné pracovné prostriedky - Opakovaná súťaž4.12.2023

Nadlimitné zakázky

Dátum zverejneniaPredmet obstarávaniaTermín na predkladanie ponúk