Dispečing: 051/7470 204

EURÓPSKY TÝŽDEŇ MOBILITY 2021

 Žrebovanie o predplatné cestovné lístky

Plagát v PDF: ETM2021_zrebovanie.pdf

Pravidlá a podmienky žrebovania:

 

Kde sa nachádza číslo SNR čipovej karty?


Bezplatná preprava MHD 22. septembra 2021

Plagát v PDF: ETM2021_bezplatna_MHD.pdf