Dispečing: 051/7470 204

EURÓPSKY TÝŽDEŇ MOBILITY 2021

Zoznam vyžrebovaných čísel SNR dopravných kariet

Zoznam v PDF: ETM2021_zoznam_vyhercov.pdf

Žrebovanie o predplatné cestovné lístky

Plagát v PDF: ETM2021_zrebovanie.pdf

Pravidlá a podmienky žrebovania:

Kde sa nachádza číslo SNR čipovej karty?