Cestovné poriadky

Cestovné poriadky platnoť od 1.12.2018:

Ako hľadať v cestovných poriadkoch

Vyhľadávanie medzi cestovnými poriadkami je spracované s ohľadom na čo najjednoduchšiu orientáciu cestujúceho.

Pre cestujúcich, ktorí hľadajú cestovný poriadok konkrétnej linky je určené vyhľadávanie podľa linky a smeru. Zvolením jednej z položiek ponuky sa zobrazí linkový cestovný poriadok. To znamená, že v danom smere linky sú zobrazené všetky jej odchody z východzích zastávok. Pre stanovenie odchodov z ktorejkoľvek ďalšej zastávky je potrebné k uvedeným časom odchodov pripočítať jazdný čas, ktorý je uvedený v stĺpci vľavo pri každej zo zastávok. Ako východzia zastávka je vo väčšine prípadov prvá zastávka v zozname zastávok linky, no časť spojov začína svoju trasu aj na niektorej z nácestných zastávok. Iné spoje môžu byť na niektorej nácestnej zastávke ukončené. Je teda dôležité pozorne sledovať vysvetlivky k poznámkam pri jednotlivých odchodoch. Vľavo od časov odchodov sa nachádza zoznam zastávok linky. Kliknutím na niektorú zo zastávok sa zobrazí zastávkový cestovný poriadok platný pre zastávku, ktorá bola zvolená. K uvedeným odchodom už nie je potrebné pripočítavať žiaden jazdný čas.

Hľadanie cestovného poriadku podľa zastávky umožní nájsť rýchlo cestovný poriadok z konkrétnej zastávky v ponuke. Výberom zastávky sa zobrazí zoznam liniek, ktoré na zastávke v rôznych smeroch zastavujú. Po zvolení žiadanej linky sa zobrazí jej cestovný poriadok z príslušnej zastávky.

Vo všetkých druhoch cestovných poriadkov sú informácie o časoch odchodov zobrazené v stĺpcoch podľa typu prevádzkového dňa, ktorým môže byť pracovný deň (pondelok - piatok), sobota alebo nedeľa a sviatok (dni pracovného voľna - štátom uznané sviatky). V čase letných a školských prázdnin, počas vianočných a novoročných sviatkov je zavedená odlišná organizácia dopravy podľa špeciálne upravených cestovných poriadkov.

Tlač cestovných poriadkov

Každý cestovný poriadok zobrazený na tejto stránke je možné rýchlo a jednoducho vytlačiť. Pod vyhľadaným cestovným poriadkom stačí kliknúť na odkaz "Tlačiť".

V režime zastávkových cestovných poriadkov je možné tlačiť aj viacero liniek na jednu stranu. Stačí si vybrať v zozname zastávok a následne označiť žiadané linky a smery, maximálne však 2 na jednu stranu. Tlačidlom "Zobraziť pre tlač" sa zobrazí náhľad, kde kliknutím na "Vytlačiť" sa spustí tlač cestovného poriadku.

Predaj linkových cestovných poriadkov

V predajni cestovných lístkov na Weberovej ul. Vám ponúkame možnosť zakúpiť si tieto cestovné poriadky:

  • linkový cestovný poriadok v knižnom vydaní - obsahuje cestovný poriadok všetkých prevádzkovaných liniek (pre každý smer linky sú uvedené odchody z východzej zastávky a jazdný časy k ostatným zastávkam). Cena jedného výtlačku je 0,35 €.
  • linkový cestovný poriadok vybranej linky v obidvoch smeroch. Cena jedného výtlačku je 0,05 €.
  • zastávkový cestovný poriadok z vybranej zastávky a smeru. Cena jedného výtlačku je 0,05 €.

Cestovné poriadky jednotlivých liniek na stiahnutie vo formáte PDF:

L01.pdf | L02.pdf | L04.pdf | L05.pdf | L07.pdf | L08.pdf | L10.pdf | L11.pdf | L12.pdf | L13.pdf | L14.pdf | L15.pdf | L17.pdf | L18.pdf | L19.pdf | L20.pdf | L21.pdf | L22.pdf | L24.pdf | | L28.pdf | L29.pdf | L30.pdf | L32.pdf | L32A.pdf | L33.pdf | L34.pdf | L35.pdf | L36.pdf | L37.pdf | L38.pdf | L39.pdf | L41.pdf | L42.pdf | L43.pdf | L44.pdf | L45.pdf | L46.pdf | N1.pdf | N2.pdf | N3.pdf |