Bezbariérová doprava

Od roku 1990 prevádzkuje Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. autobusy, ktoré sú prispôsobené na prepravu cestujúcich na invalidnom vozíku. Pôvodné autobusy klasickej konštrukcie vybavené zdvíhacou plošinou postupne nahradili nízkopodlažné autobusy, ktoré umožňujú rýchly a jednoduchý nástup a výstup. Taktiež sú vybavené nástupnou plošinou.

Obnova vozového parku je zabezpečená každoročnou dodávkou niekoľkých vozidiel a od roku 2004 DPMP, a. s. nakupuje nové vozidlá výlučne nízkopodlažné (štandardné a kĺbové), typ midibus je vybavený nástupnou plošinou.

K 1.1.2018 DPMP, a.s. disponuje týmito nízkopodlažnými typmi vozidiel:

Autobusy Trolejbusy
typ počet typ počet
Renault 4 TR 24 7
Solaris 1 TR 25 5
Irisbus 12 8 TR 30 SOR 5
Irisbus 18 7 TR 31 SOR 19
Iveco first 8 8    
SOR NB 18 city 2    
Solaris urbino 12 12    
Solaris urbino 3 3    
  45   36


Stav v evidencii vozidiel

  Autobusy Trolejbusy
počet vozidiel z toho nízkopodlažné v % počet vozidiel z toho nízkopodlažné v %
midibusy 8 8 100 - - -
štandardné 28 25 89,3 16 12 75,0
kĺbové 30 12 40,0 27 24 88,9
Spolu 66 45 68,2 42 36 85,7


Plánovaný stav vo výprave vozidiel

  Autobusy Trolejbusy
počet vozidiel z toho nízkopodlažné v % počet vozidiel z toho nízkopodlažné v %
Pracovný deň - výprava počas dňa
midibusy 6 6 100,0 - - -
štandardné 21 21 100,0 11 11 100
kĺbové 23 12 52,2 19 19 100
Spolu 50 29 78,0 30 30 100
Deň pracovného pokoja - výprava počas dňa
midibusy 6 6 100 - - -
štandardné 12 12 100 4 4 100
kĺbové 3 3 100 12 12 100
Spolu 21 21 100 16 16 100

Spoje, ktoré DPMP, a. s. garantuje obsluhovať výhradne nízkopodlažnými autobusmi sú v cestovných poriadkoch na zastávkach MHD ako aj v knižnom vydaní vyznačené piktogramom "#" (na týchto stránkach sú vyznačené piktogramom vozíka), ide o spoje liniek č. 29, 32. 32A a 39.

Ostatné spoje sú obsluhované spravidla nízkopodlažnými vozidlami. V prípade nepojazdnosti nízkopodlažných vozidiel sú do prevádzky nasadené aj vysokopodlažné vozidlá

O aktuálnom nasadení vozidiel na konkrétny spoj je možné informovať sa na telefónnom čísle dopravného dispečingu DPMP, a. s. 051/74 70 204, ktoré je v prevádzke nepretržite..