Dispečing: 051/7470 204

Bezbariérová doprava

Od roku 1990 prevádzkuje Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. autobusy, ktoré sú prispôsobené na prepravu cestujúcich na invalidnom vozíku. Pôvodné autobusy klasickej konštrukcie vybavené zdvíhacou plošinou postupne nahradili nízkopodlažné autobusy, ktoré umožňujú rýchly a jednoduchý nástup a výstup. Taktiež sú vybavené nástupnou plošinou.

K 30.9.2020 DPMP, a.s. disponuje týmito nízkopodlažnými typmi vozidiel:

Autobusy Trolejbusy
typ počet typ počet
Irisbus City bus 12 M 2 Škoda 24 Tr Irisbus 6
Irisbus City bus 18 M 3 Škoda 25 Tr Irisbus 5
Iveco First FCLLI * 8 Škoda 30 Tr SOR 9
Irisbus Citelis 12 M 10 Škoda 31 Tr SOR 25
Irisbus Citelis 18 M 4    
Irisbus Crossway LE 12.8 2    
SOR BN 10.5 * 9    
SOR NB 18 city 3    
Solaris Urbino 12 13    
Solaris Urbino 18 3    
Spolu 57   45

* - čiastočne nízkopodlažné
 

Stav v evidencii vozidiel

  Autobusy Trolejbusy
počet vozidiel z toho nízkopodlažné v % počet vozidiel z toho nízkopodlažné v %
midibusy 8 8 100 - - -
štandardné 36 36 100 16 15 94
kĺbové 21 13 60 30 30 100
Spolu 65 57 86 46 45 98


Plánovaný stav vo výprave vozidiel

  Autobusy Trolejbusy
počet vozidiel z toho nízkopodlažné v % počet vozidiel z toho nízkopodlažné v %
Pracovný deň - prázdniny
midibusy 4 4 100 - - -
štandardné 22 22 100 10 10 100
kĺbové 12 12 100 13 13 100
Spolu 38 38 100 23 23 100
Deň pracovného pokoja
midibusy 4 4 100 - - -
štandardné 12 12 100 4 4 100
kĺbové 3 3 100 12 12 100
Spolu 19 19 100 16 16 100

95 % spojov je vykonaných nízkopodlažnými vozidlami. V súčasnosti všetky spoje trolejbusových liniek vykonávajú nízkopodlažné vozidlá.

Spoje, ktoré DPMP, a. s. garantuje obsluhovať výhradne nízkopodlažnými autobusmi sú v cestovných poriadkoch na zastávkach MHD ako aj v knižnom vydaní vyznačené piktogramom "#" (na týchto stránkach sú vyznačené piktogramom vozíka).

Ostatné spoje sú obsluhované spravidla nízkopodlažnými vozidlami. V prípade nepojazdnosti nízkopodlažných vozidiel sú do prevádzky nasadené aj vysokopodlažné vozidlá

O aktuálnom nasadení vozidiel na konkrétny spoj je možné informovať sa na telefónnom čísle dopravného dispečingu DPMP, a. s. 051/74 70 204, ktoré je v prevádzke nepretržite.