Dispečing: 051/7470 204

Bezbariérová doprava

V súčasnom období sú všetky spoje liniek MHD obsluhované nízkopodlažnými vozidlami. Tieto vozidlá sú vybavené vyklápacou plošinou pre uľahčenie nástupu a výstupu cestujúcich na invalidnom vozíku. V interiéri vozidiel sú piktogramom vyznačené miesta na sedenie, ktoré sú dostupné z nízkej podlahy a sú prioritne určené pre cestujúcich so sťaženou pohyblivosťou. Piktogramom sú vyznačené aj miesta pre umiestnenie invalidného vozíka, či detského kočíka.

K 16.1.2023 DPMP, a.s. disponuje týmito nízkopodlažnými typmi vozidiel:

Autobusy Trolejbusy
typ počet typ počet
Irisbus City bus 12 M 1 Škoda 24 Tr Irisbus 4
Irisbus City bus 18 M 3 Škoda 25 Tr Irisbus 4
Iveco First FCLLI * 6 Škoda 30 Tr SOR 9
Irisbus Citelis 12 M 10 Škoda 31 Tr SOR 25
Irisbus Citelis 18 M 4    
Irisbus Crossway LE 12.8 2    
SOR BN 10.5 * 5    
SOR NB 12 City 5    
SOR NB 18 City 13    
Solaris Urbino 12 13    
Solaris Urbino 18 3    
Spolu 65   42

* - čiastočne nízkopodlažné

Stav v evidencii vozidiel:

  Autobusy Trolejbusy
počet vozidiel z toho nízkopodlažné v % počet vozidiel z toho nízkopodlažné v %
midibusy 6 6 100 - - -
štandardné 36 36 100 13 13 100
kĺbové 23 23 100 29 29 100
Spolu 65 65 100 42 42 100