Dispečing: 051/7470 204

Vyhľadanie spojenia

 min


Cestujúci je povinný označiť si cestovný lístok na jednu cestu (JCL) pri prvom nástupe do vozidla mestskej hromadnej dopravy, pri prestupe si JCL neoznačuje. Do času platnosti JCL sa započítava aj čas prerušenia cesty. Platnosť JCL končí uplynutím príslušného času. Ak počas jazdy skončí čas platnosti JCL je cestujúci povinný označiť si ďalší cestovný lístok.
Vyhľadávanie spojení Vám umožňuje zorganizovať cestu bez toho, aby ste poznali linkové vedenie MHD. Základnou vstupnou informáciou je totiž len nástup a cieľ cesty, teda odkiaľ a kam chcete cestovať.


Nástup a cieľ cesty
Spojenie možno vyhľadať medzi dvoma zastávkami MHD, ktoré vyberiete výberom z ponuky Zastávka pre nástupnú a pre cieľovú zastávku. Pokiaľ nepoznáte presné názvy zastávok, je pre Vás určené vyhľadávanie podľa štvrtí mesta. V tomto prípade si cestu nadefinujte výberom z ponuky Štvrť. Vyhľadávač tak bude hľadať spojenie medzi vybranými (konečnými alebo uzlovými) zastávkami týchto štvrtí. Pokiaľ si len na názov zastávky neviete spomenúť, môžete využiť kombináciu ponúk. Najprv zvoľte štvrte medzi ktorými sa chcete prepraviť. Následne si vyberte z ponuky zastávok - v ponuke zostanú už len zastávky zaradené k zvolenej štvrti.


Nastavenie času a dňa
Po výbere zastávok je potrebné nastaviť, kedy hodláte cestu realizovať. Na tento účel slúži pole Čas a ponuka Deň. Ak chcete cestovať ihneď, nemusíte tieto údaje meniť, čas aj deň sú automaticky nastavené ako aktuálne. V prípade potreby však možno údaje jednoducho zmeniť - v prípade času prepísaním poľa, v prípade dňa výberom z ponuky.


Spojenia s prestupmi a priame spojenia
Vyhľadávač je nastavený tak, že prioritne hľadá časovo najkratšie možné spojenie, pričom sa hľadajú spojenia priame i spojenia s prestupom. Priame spojenia sa pred spojeniami s prestupom uprednostňujú len vtedy, ak takto zvolené spojenie nepredstavuje veľké zdržanie oproti najkratšiemu možnému. Štandardne je táto tolerancia nastavená na 10 minút. Prepísaním príslušného poľa si môžete Vy sami určiť, koľkominútové zdržanie viete akceptovať, aby ste cestovali priamo bez prestupu. Ak do poľa vpíšete hodnotu "0", bude sa hľadať iba najkratšie možné spojenie bez ohľadu na prestupy.
Aby sa minimalizovalo riziko, že vyhľadané spojenie v praxi stroskotá na drobných odchýlkach jazdy vozidiel od cestovného poriadku (napr. zmeškanie spoja počas dopravnej špičky), vyhľadávač pracuje s minimálnym časom na prestup, ktorý je stanovený na 2 minúty. Táto hodnota sa dá taktiež ľubovoľne meniť.


Výsledok vyhľadávania
Pokynom k samotnému vyhľadaniu spojenia je kliknutie na tlačidlo Vyhľadať. Nájdený spoj je označený číslom linky a piktogramom vozidla (trolejbus alebo autobus). Podtým je uvedená informácia o tom, koľko budete na spoj od Vami zadaného času čakať a ako dlho sa v spoji poveziete. Ďalej sú v stĺpci uvedené všetky zastávky, ktorými budete cestovať s časmi príchodov na tieto zastávky. Pod cieľovou zastávkou je informácia o cene cestovného (základné cestovné bez zliav).
V prípade, že sa našlo spojenie s prestupom, spoj na ktorý sa bude prestupovať je uvedený vpravo od prvého spoja. Čas čakania uvedený pri tomto spoji je časom čakania od vystúpenia z prvého vozidla. V ostatných ohľadoch je zápis spoja podobný ako pri prvom spoji.
Ak chcete nájsť ďalšie nasledujúce spojenie, kliknite na tlačidlo Ďalšie spojenie. Zopakuje sa hľadanie podľa pôvodných požiadaviek, no s časom po prvom nájdenom spojení.
V prípade, že nájdený spoj premáva do alebo z obcí, a teda platia tam osobitné sadzby cestovného, zobrazí sa pri spoji už upravená cena a úsek spoja na území obcí sa podfarbí sivou farbou. Rovnako vyhľadávač odlišuje aj dennú a nočnú tarifu.
Pri prestupoch sa odlišuje, či sa jedná o prestup na hrane (na mieste, kde vystúpite, počkáte na druhý spoj) alebo je nutné prejsť na zastávku na opačnej strane ulice. V tomto prípade sa pri druhom spoji zobrazí piktogram dvoch šípok.
V dolnej časti výstupu sú súhrnné informácie o spojení. Nájdete tu celkovú dĺžku Vašej cesty so započítaným čakaním alebo len čistej jazdy, ďalej celkovú cenu za spojenie (súčet cestovného za jazdu každým spojom) a počet prestupov.