Dispečing: 051/7470 204

Straty a nálezy

V nižšie uvedenom zozname sa nachádzajú veci a predmety, ktoré boli nájdené vo vozidlách MHD Dopravného podniku mesta Prešov, a.s. V zozname je uvedené poradové číslo nálezu, dátum nálezu a jeho stručný opis s prípadnými poznámkami.

Dátum prijatia Evidenčné číslo Opis nájdenej veci Poznámka
14.1.2022 10/01/22 Čierne rukavice  
12.1.2022 09/01/22 Školský poznámkový zošit - dejepis  
11.1.2022 08/01/22 Hnedá peňaženka s dokladmi  
11.1.2022 07/01/22 Fialové prezuvky, biela igelitka  
11.1.2022 06/01/22 Šedá detská mikina  
10.1.2022 05/01/22 Čierna čiapka  
10.1.2022 03/01/22 Červená čiapka  
8.1.2022 01/01/22 Oranžová mikina s nápisom "Just do nothing"  
31.12.2021 17/12/21 Čipová karta ISIC  
18.12.2021 15/12/21 Čierna peňaženka s dokladmi  
17.12.2021 14/12/21 Šedý vak - detské veci  
17.12.2021 12/12/21 Reflexné zelené vrecúško s vecami na telesnú výchovu  
10.12.2021 08/12/21 Vrecúško Nike, veci + botasky  
7.12.2021 07/12/21 Peňaženka  
2.12.2021 02/12/21 Čierne kožené rukavice  
1.12.2021 01/12/21 Svetlý ruksak  

Odovzdávanie nálezov pôvodným majiteľom je definované v Prepravnom poriadku MHD v Prešove - Článok 17 Nálezy:

  1. Ak vodič našiel vo vozidle nález, ktorý je možné považovať za stratený alebo zabudnutý, alebo ak cestujúci odovzdal vodičovi nález, ktorý našiel vo vozidle, vodič je povinný nález prevziať (s výnimkou potravín rýchlo podliehajúcich skaze).
  2. Ak sa cestujúci, ktorý nález stratil alebo zabudol vo vozidle, prihlási u vodiča a nie sú pochybnosti o pravdivosti jeho tvrdenia (správne sa popíše nález alebo obsah nálezu), vodič je povinný mu nález vydať s podmienkou, že cestujúci sa preukáže osobnými údajmi (napr. občiansky preukaz, cestovný pas, vojenská knižka, vodičský preukaz a pod.) na vykonanie zápisu v prevádzkovom doklade vozidla (meno, adresa bydliska, evidenčné číslo preukazu totožnosti cestujúceho) a cestujúci prevzatie nálezu potvrdí podpisom.
  3. Dopravca zhromažďuje a vydáva nálezy na dispečingu dopravcu na ul. Bardejovská č. 7, Ľubotice. Pri vydávaní nálezu platia primerané pravidlá definované v bode 2 tohto článku. Cestujúci si môže nález vyzdvihnúť v deň straty u vodiča vo vozidle, v ďalšie dni na dispečingu dopravcu. Nálezy, ktoré obsahujú len čipovú kartu, sa zhromažďujú v predajni cestovných lístkov na ul. Weberova č. 2, Prešov. Dopravca zhromažďuje a uchováva nálezy vo svojom sídle po dobu jedného roka. Po uplynutí doby sú nálezy zlikvidované.

Informácie o možnostiach prevzatia vašej stratenej veci (nálezu) vám môžu poskytnúť aj pracovníci dopravného dispečingu DPMP, a.s. na nonstop telefónnom čísle 051/7470 204.