Dispečing: 051/7470 204

SMS lístok

Dopravca od 1.8.2011 ponúka službu predaja SMS cestovného lístka (ďalej len SMS lístok) zakúpeného prostredníctvom mobilného telekomunikačného zariadenia (ďalej len mobilný telefón) vo forme SMS.

Služba je prístupná pre všetkých zákazníkov v sieťach Orange Slovensko, a.s., Slovak Telecom, a.s., (T-Mobile, T-com), O2 Slovakia, s.r.o. a SWAN MOBIL (4-ka).

SMS lístok je prestupný, platí pre I. tarifné pásmo alebo v celej sieti MHD Prešov na všetkých linkách, vrátane nočných spojov.

Doba platnosti SMS lístka je 30 minút. V sobotu, nedeľu a sviatok sa jeho doba platnosti predlžuje na 45 minút. Platí len v čase, na ktorý bol vystavený. Na posúdenie platnosti SMS lístka sa nevzťahuje čas prepravy uvedený v cestovných poriadkoch dopravcu z nástupnej do cieľovej zastávky.

SMS lístok si cestujúci zakúpi zaslaním prázdnej SMS na číslo 1144 pre prvé tarifné pásmo, resp. v tvare 2 pre celosieťový lístok. V časovom úseku približne do 1,5 minúty obdrží SMS lístok na svoj mobilný telefón, tento časový údaj je iba orientačný. Na displeji mobilu sa zobrazí SMS lístok v nasledovnom tvare:

DPMP a.s.

SMS pre I. tarifné pásmo prestupný CL 0,90 EUR - prázdna SMS na číslo 1144,                                                                         -

Platnosť od (napr.: 01-02-2020 od 08:10 hod. do 08:40 hod., t.j. dátum a čas od – do)

29dp6a7w (kód)

alebo v tvare pre celosieťový:

DPMP a.s.
SMS celosieťový prestupný CL 1,00 EUR – číslica 2 na číslo 1144,                                                                  
 
Platnosť od (napr.: 01-02-2020 od 08:10 hod. do 08:40 hod., t.j. dátum a čas od – do)
29dp6a7w (kód)

Doručením SMS lístka začína jeho časová platnosť. Ak nebude možné doručiť SMS lístok do 5 minút, cestujúci o tom dostane zdarma nasledovnú informatívnu SMS správu v znení:

„DPMP a.s. Vasa poziadavka o cestovny listok bola oneskorene prijata do systemu. Ak este stale mate zaujem o cestovny listok, poslite poziadavku este raz“.

Cestujúci je povinný nastúpiť do vozidla MHD už s platným SMS lístkom vo svojom mobilnom telefóne. Kúpou SMS lístka cestujúci dobrovoľne súhlasí s podmienkami jeho používania a je povinný v prípade prepravnej kontroly predložiť svoj mobilný telefón pracovníkovi prepravnej kontroly alebo inej oprávnenej osobe a reálnym spôsobom umožniť overenie všetkých potrebných náležitostí o jeho platnosti (obsah a pôvod SMS lístka). Zároveň cestujúci poskytne pri kontrole maximálnu súčinnosť k overeniu platnosti SMS lístka. Ak cestujúci nesplní tieto podmienky alebo časť z nich, je pri kontrole považovaný za cestujúceho bez platného cestovného lístka.Ak prepravný kontrolór zistí, že kód SMS lístka je neplatný, cestujúci je považovaný zacestujúceho bez platného cestovného lístka.

Prostredníctvom jedného mobilného telefónu je možné zakúpiť i viac SMS lístkov, ich počet bude zodpovedať počtu zaslaných samostatných prázdnych SMS na číslo 1144. Pri prepravnej kontrole je cestujúci povinný preukázať sa všetkými platnými SMS lístkami a označiť osoby, pre ktoré sú určené SMS lístky, pokiaľ tak neurobí, budú sa títo cestujúci považovať za cestujúcich bez platného cestovného lístka. SMS lístok je možné použiť aj ako prepravné za prepravu psa alebo batožiny.

SMS lístok je neplatný ak:

SMS CL nebude doručený, ak:

Dopravca a mobilní operátori si vyhradzujú právo odmietnuť predaj SMS lístka v prípade hrubého porušenia tarifných podmienok a postupu pri predaji SMS lístka.

Bonusový kredit poskytnutý zákazníkovi príslušným mobilným operátorom nie je možné použiť na nákup SMS lístka.

Zľavnený cestovný lístok vo forme SMS sa neposkytuje.

Dodatočné preukázanie sa SMS lístkom sa neakceptuje.