Dispečing: 051/7470 204

Schéma siete MHD

Podrobná schéma siete liniek MHD k 16. 3. 2024 (schema_16.3.2024.pdf)

Podrobná schéma siete liniek MHD - turistická verzia s atrakciami v okolí (schema_3.6.2024-turisticka-1.pdf)

Schéma nočných liniek MHD k 1. 1. 2024 (schema_nocne_1.1.2024.pdf)

Trasy liniek

TROLEJBUSOVÉ LINKY K 1. 1. 2024
Linka Trasa
1 Nižná Šebastová - Duklianska - Na Hlavnej - Čierny most - Železničná stanica - Solivarská - Solivar a späť
2 Budovateľská - Štúrova - Čierny most - Na Hlavnej - Poliklinika - Obrancov mieru, ďalej pokračuje ako linka 5 na Bajkalskú/Dúbravu
4 Sídlisko III - VUKOV - Clementisova - Poliklinika - Na Hlavnej - Čierny most - Železničná stanica - Škára - Lesnícka - Martina Benku - Pod Šalgovíkom a späť
5 Bajkalská/Dúbrava - Sabinovská - Na Hlavnej - Čierny most - Škultétyho - Prešovská univerzita - Obrancov mieru, ďalej pokračuje ako linka 2 na Budovateľskú
7 Širpo - Duklianska - Na Hlavnej - Čierny most - Štúrova - Budovateľská a späť
8 Sídlisko III - VUKOV - Clementisova - Poliklinika - Na Hlavnej - Čierny most - Železničná stanica - Škára - Lesnícka - Martina Benku - Sibírska a späť
38 Sídlisko III - VUKOV - Clementisova - Obrancov mieru - Prešovská univerzita - Škultétyho - Železničná stanica - Škára - Lesnícka - Martina Benku - Sibírska a späť

AUTOBUSOVÉ LINKY K 1. 1. 2024
Linka Trasa
10 okružne: Sibírska - Jurkovičova - Martina Benku - Švábska - Košická - Železničná stanica - Grešova - Fakultná nemocnica - Detská nemocnica - Moyzesova - Veľká pošta - Železničná stanica - Košická - Švábska - Martina benku - Jurkovičova - Sibírska
11 Na Rúrkach - Levočská - Na Hlavnej - Veľká pošta - Čierny most - Rusínska - Eperia - Martina Benku - Lesnícka - Suvorovova - Pod Hrádkom - Solivar a späť bez Eperie
12 Sibírska - Pod Táborom - Fakultná nemocnica - Detská nemocnica - Vajanského - Na Hlavnej - Pavlovičovo námestie - Kollárova - Sídlisko III - Bajkalská - Jánošíkova - Šidlovec/Dúbravská - Bajkalská - Sídlisko III - Kollárova - Pavlovičovo námestie - Na Hlavnej - Duklianska - Šafárikova - Detská nemocnica - Fakultná nemocnica - Pod Táborom - Sibírska
13 Veľká pošta – Rusínska – Jurkovičova - Karpatská – Nižnianska – Ľubotice – Šebastovská - Nižná Šebastová – Herlianska – Vyšná Šebastová / Severná - Podhradík a späť
14 Kanaš - Rázcestie Šidlovec - Sabinovská - Na Hlavnej - Železničná stanica - Košická - Petrovianska - Záborské a späť
15 okružne: Za Kalváriou - Pod Kalváriou - Kollárova - Čsl. armády - Poliklinika - Na Hlavnej - Fakultná nemocnica - Detská nemocnica - Moyzesova - Na Hlavnej - Poliklinika - Čsl. armády - Kollárova - Pod Kalváriou - Za Kalváriou
17 Sídlisko III - VUKOV - Levočská - Poliklinika - Duklianska - Širpo a späť
18 Bzenov - Cemjata - Vydumanec - Levočská - Poliklinika - Na Hlavnej - Veľká pošta a späť
19 okružne: Solivar - Kysucká - Martina Benku - Švábska - Košická - Železničná stanica – Grešova - Fakultná nemocnica - Detská nemocnica - Moyzesova – Veľká pošta - Železničná stanica - Košická - Švábska - Martina Benku - Kysucká - Solivar
20 okružne: Trojica - Na Hlavnej - Grešova - RÚVZ - Onkologický pavilón - Monoblok, Interné oddelenie - Pediatria - Vajanského - Trojica
21 okružne: Fintice - Fintická - Vranovská - Duklianska - Trojica - Na Hlavnej - Grešova - Fakultná nemocnica - Detská nemocnica - Vranovská - Fintická - Fintice
22 Šidlovec - Jánošíkova - Sabinovská - Na Hlavnej – Čierny most - Rusínska - Laca Novomeského – Sekčovská – Šalgovík - Teriakovce a späť
23 okružne: Malý Šariš - Levočská - Poliklinika - Trojica - Na Hlavnej - Okružná - Floriánova - Poliklinika - Levočská - Malý Šariš
24 Haniska - Košická - Železničná stanica - Na Hlavnej - Poliklinika - Obrancov mieru - Kollárova - Sázavského - Levočská - Na Hlavnej - Železničná stanica - Košická - Haniska.
26 Veľká pošta - Čierny most - Železničná stanica - Košická - Petrovianska - Spinea Záturecká  a späť po Čierny most
27 Terchovská – Pod Kamennou baňou – Pražská - Budovateľská - Štúrova - Čierny most - Na Hlavnej – Šafárikova – Vodárenská – Hviezdna a späť cez Dilongovu, Vajanského a Škultétyho
28 okružne: Delňa – Švábska - Škára - Železničná stanica - Na Hlavnej - Duklianska - Nižnianska - Ľubotice - Bardejovská – Nižnianska - Duklianska - Na Hlavnej - Železničná stanica - Škára - Švábska - Delňa
29 okružne: Sídlisko III - VUKOV - Levočská - Okružná - Grešova - Fakultná nemocnica - Detská nemocnica – Moyzesova - Na Hlavnej - Levočská - Centrum - Sídlisko III
30 okružne: Železničná stanica – Jilemnického – Budovateľská - Štúrova – Železničná stanica
32 Trojica – Na Hlavnej - Čierny most - Rusínska - Jurkovičova– Sibírska a späť
32A Sibírska - Jurkovičova - Rusínska - Okružná - Floriánova - Trojica, ďalej ako linka 32
33 Širpo - Ľubochnianska - Karpatská - Martina Benku - Švábska - Jesenná - Delňa a späť
34 Sídlisko III - VUKOV - Levočská - Obrancov mieru - Prešovská univerzita - Štúrova - Budovateľská - Košická - Švábska - Martina Benku - Pod Šalgovíkom a späť cez Nábrežnú komunikáciu
35 Delňa – Švábska - Martina Benku - Rusínska – Lesík delostrelcov - Fakultná nemocnica - Detská nemocnica - Rázcestie Kúty - Širpo
36 Pod Šalgovíkom - Laca Novomeského - Pod Táborom - Lesík delostrelcov - Kpt. Nálepku - Na Hlavnej - Trojica a späť
37 Železničná stanica – Košická - Švábska - Martina Benku - Jurkovičova – Vranovská - Šebastová
39 okružne: Sídlisko III - Mukačevská - Na Hlavnej - Čierny most - Železničná stanica – Škára - Švábska – Košická - Železničná stanica - Čierny most - Na Hlavnej - Mukačevská - Sídlisko III
41 Surdok - Kúty - Duklianska - Na Hlavnej - Veľká pošta a späť
42 Veľká pošta - Železničná stanica - Jilemnického - Pod Wilec. hôrkou - Borkút a späť cez Budovateľskú
43 Železničná stanica - Škultétyho - Pod Kalváriou - Kollárova - Sázavského - Sídlisko III - Bajkalská - Sabinovská - Šafárikova - Nemocnica – Kpt. Nálepku
44 Veľká pošta - Rusínska - Eperia - Laca Novomeského - Kysucká - Solivar - Zlatobanská - Vlčie Doly - Dulova Ves a späť bez Eperie
45 Velký Šariš - Bikoš - Sabinovská - Na Hlavnej - Železničná stanica - Škára - Švábska - Jesenná - Delňa a späť
46 Veľká pošta - Železničná stanica - Solivarská - Bohúňova - Soľnobanská - Ruská Nová Ves a späť
N1 nočná linka, okružne: Sídlisko III - Clementisova - Obrancov mieru - Prešovská univerzita - Škultétyho - Čierny most - Železničná stanica - Košická - Švábska - Solivar - Lesnícka - Martina Benku - Pod Šalgovíkom - Martina Benku - Lesnícka - Švábska - Košická - Železničná stanica - Čierny most - Škultétyho - Prešovská univerzita - Obrancov mieru - Clementisova - Sídlisko III
N2 nočná linka, okružne: Nižná Šebastová - Vranovská - Prešovská - Sibírska - Jurkovičova - Martina Benku – Švábska – Košická - Železničná stanica - Na Hlavnej - Sabinovská - Bajkalská - Sídlisko III - Clementisova - Levočská - Na Hlavnej - Železničná stanica - Košická - Švábska - Martina Benku - Jurkovičova - Sibírska - Prešovská - Vranovská - Nižná Šebastová