Dispečing: 051/7470 204

Prevádzka denných a nočných liniek

Denná doprava

Denná prevádzka je zabezpečená v rôznych prevádzkových dňoch v tomto čase:

Časy začiatku a ukončenia dennej prevádzky sú orientačné.

Posledné denné spoje

Väčšina mestských častí a mestskou dopravou obsluhovaných obcí má posledné denné spojenie v pracovných dňoch z centra mesta o 22.22 h. V tomto čase sa zabezpečuje tzv. večerná výprava vozidiel, kedy sa vozidlá posledných spojov spoločne stretávajú na zastávke Na Hlavnej, resp. Železničná stanica, kde je možné medzi nimi prestúpiť. Sú to spoje do týchto oblasti:

Zo zastávky Na Hlavnej o 22:22:

Zo zastávky Železničná stanica o 22:22 h. v pracovných dňoch:

Zo zastávky Železničná stanica o 22:22 h. v sobotu, nedeľu a sviatok:

Pre ostatné oblasti sa končí denná prevádzka skôr. Väčšina liniek končí premávku postupne medzi 20.00 až 22.30 h.

Nočná doprava

V nočných hodinách (čas mimo dennej prevádzky) je premávka zabezpečená na dvoch linkách:

Nočné linky premávajú po celú noc až do začiatku dennej prevádzku v intervale 75 až 105 minút.

V čase od 23.00 do 5.00h sú zavedené pre nočnú dopravu nasledujúce ustanovenia: