Prevádzka denných a nočných liniek

Na území mesta Prešov Dopravný podnik mesta Prešov, a. s. zabezpečuje prevádzku MHD 24 hodín denne.

Denná doprava

Denná prevádzka je zabezpečená v rôznych prevádzkových dňoch v tomto čase:


Časy začiatku a ukončenia dennej prevádzky sú orientačné.

Posledné denné spoje

Väčšina mestských častí a mestskou dopravou obsluhovaných obcí má posledné denné spojenie v pracovných dňoch z centra mesta o 22.20h. V tomto čase sa zabezpečuje tzv. večerná výprava vozidiel, kedy sa vozidlá posledných spojov spoločne stretávajú na zastávke Na Hlavnej, resp. Železničná stanica, kde je možné medzi nimi prestúpiť. Sú to spoje do týchto oblasti:

Zo zastávky Na Hlavnej:

Zo zastávky Železničná stanica:

Pre ostatné oblasti sa končí denná prevádzka skôr. V sobotu, nedeľu a sviatok je zavedená večerná výprava vozidiel len v obmedzenom rozsahu pre Šebastovú, Sídlisko III, Sídlisko Sekčov, Šidlovec, Veľký Šariš, Šváby a Solivar. Väčšina liniek končí premávku postupne medzi 20.00 až 22.00h

Nočná doprava

V nočných hodinách (čas mimo dennej prevádzky) je premávka zabezpečená tromi linkami na týchto trasách:

 


Všetky tri linky premávajú po celú noc až do začiatku dennej prevádzku v cca 60 minútovom intervale s vynechaním jedného spoja.

Na zastávke Železničná stanica je garantovaná možnosť prestupu na rovnakom nástupisku medzi vozidlami liniek N1 a N3.

V čase od 23.00 do 5.00h sú zavedené pre nočnú dopravu nasledujúce ustanovenia: