Dispečing: 051/7470 204

Trasy školských spojov

Trasy a odchody školských spojov platné od 22.9.2022 (sk-spoje 2022-09-22.pdf)