Dispečing: 051/7470 204

Trasy školských spojov

Trasy a odchody školských spojov platné od 10.1.2022 (sk-spoje 2022-01-10.pdf)