Dispečing: 051/7470 204

Trasy školských spojov

Trasy a odchody školských spojov platné od 2.9.2021 (platí do 10.12.2021) (sk-spoje 2021-09-01.pdf)

Trasy a odchody školských spojov platné od 11.12.2021 (sk-spoje 2021-12-11-B.pdf)