Dispečing: 051/7470 204

Trasy školských spojov

Cestovný poriadok školských spojov platný od 4. 9. 2023 (sk-spoje 2023-09-04.pdf)

Podrobná schéma siete školských spojov k 4. 9. 2023 (skspoje_4.9.2023_600.pdf)