Dispečing: 051/7470 204

Trasy školských spojov

Cestovný poriadok školských spojov platný od 8. 1. 2024 (sk-spoje 2024-01-08.pdf)

Podrobná schéma siete školských spojov k 16. 3. 2024 (skspoje_16.3.2024_600.pdf)