Dispečing: 051/7470 204

Trasy školských spojov

Trasy a odchody školských spojov platné od 8.1.2023 (sk-spoje 2023-01-08.pdf)