Dispečing: 051/7470 204

Majetok na predaj

Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť ponúka na odpredaj vybrané nadbytočné náhradné diely na autobusy a trolejbusy starších typov, ktoré už nie sú našou spoločnosťou prevádzkované. V prípade záujmu o niektoré z položiek uvedených v zozname kontaktujte vedúcu skladu MTZ p. Františku Benckovú na tel. č. 051 / 7470 231 v pracovných dňoch v čase od 6:00 do 14:00.

Aktuálne nie sú v ponuke žiadne nadbytočné náhradné diely na predaj.