Dispečing: 051/7470 204

Ceny cestových lístkov platné od 1.2.2020

Použitie cestovných lístkov a nárok na zľavnené cestovné podrobne upravuje Tarifa MHD v Prešove.

CESTOVNÝ LÍSTOK NA JEDNU CESTU (JCL) v €
Druh JCL s platnosťou
I. tarifné pásmo
Celosieťový
iba II. tarifné pásmo
obyčajné zľavnené obyčajné zľavnené obyčajné zľavnené
10 minút 0,40€ 0,25€ - - 0,40€ 0,25€
30 minút
/ v So, Ne a Sv. 45 minút /
0,50€ 0,30€ 0,70€ 0,40€ - -
60 minút
/ v So, Ne a Sv. 90 minút /
0,70€ 0,40€ 0,90€ 0,55€ - -
prepravné za psa 0,40€ - 0,50€ - - -
prepravné za batožinu 0,40€ - 0,50€ - - -
Doplnkový predaj u vodiča (30 min) 1 0,70€ 0,40€ 0,90€ 0,50€ - -
30 minút kúpený prostredníctvom SMS
v sobotu, nedeľu a sviatok
s platnosťou 45 minút 2
0,70€ - 0,90€ - - -
ČASOVÝ PREDPLATNÝ CESTOVNÝ LÍSTOK (PCL) v €
Druh PCL
I. tarifné pásmo
Celosieťový
Iné zľavy 3
obyčajné zľavnené obyčajné zľavnené obyčajné zľavnené
24 - hodinový 2,50€ - 3,40€ - - -
7 - dňový 8,00€ - 11,50€ - - -
mesačný 16,60€ 9,95€ 23,00€ 13,80€ - 1,00€
3 - mesačný 42,40€ 25,40€ 59,00€ 35,40€ - 3,00€
ročný 160,95€ - 229,00€ - - 12,00€

 

Vysvetlivky:
1) cestujúci, ktorý má záujem o kúpu CL u vodiča, nastupuje do vozidla prednými dverami, pričom svoj úmysel zakúpiť si JCL u vodiča viditeľne preukáže.
2) kúpa SMS CL

  • pre I. tarifné pásmo zaslaním prázdnej SMS na číslo 1144,                                                                         -
  • pre celosieťový SMS CL zaslaním SMS na číslo 1144 v tvare: 2 (číslica dva) 

3) Iné zľavy - osobitné zľavnené PCL platia len v I. tarifnom pásme:                                                  

  • dôchodcovký pre dôchodcu od 65. roku veku s trvalým pobytom v meste Prešov alebo v obci Ľubotice a mesačným dôchodkom nižším alebo rovným 300,- €,
  • pre držiteľa preukazu ŤZP alebo ŤZP-S S trvalým pobytom v meste Prešov alebo v obci Ľubotice  a s mesačným príjmom nepresahujúcim 300,- €,
  • pre držiteľa zlatej alebo diamantovej Janského plakety alebo Kňazovického medaily, ktorý má trvalý pobyt v meste Prešov alebo v obci Ľubotice a v predchádzajúcich troch kalendárnych rokoch minimálne raz dobrovoľne daroval krv,        
  • pre deti/žiakov do 10. rokov veku a ich sprievodcu s trvalým pobytom v meste Prešov, nachádzajúcich sa v zozname detí a žiakov, ktorý vydá príslušný odborný útvar Mestského úradu Prešov (PCL len mesačné)