Dispečing: 051/7470 204

Ceny cestových lístkov platné od 1.4.2023

Použitie cestovných lístkov a nárok na zľavnené cestovné podrobne upravuje Tarifa MHD v Prešove.

CESTOVNÝ LÍSTOK NA JEDNU CESTU (JCL) v €
Druh JCL s platnosťou
I. tarifné pásmo
Celosieťový
iba II. tarifné pásmo
obyčajné zľavnené obyčajné zľavnené obyčajné zľavnené
10 minút 0,60€ 0,35€ - - 0,55€ 0,30€
30 minút 0,70€ 0,40€ 0,80€ 0,45€ - -
60 minút 0,90€ 0,50€ 1,00€ 0,65€ - -
prepravné za psa 0,60€ - 0,60€ - - -
prepravné za batožinu 0,60€ - 0,60€ - - -
Doplnkový predaj u vodiča (30 min) 1 1,50€ - 1,50€ - - -
SMS CL 30 minút2 0,90€ - 1,00€ - - -
ČASOVÝ PREDPLATNÝ CESTOVNÝ LÍSTOK (PCL) v €
Druh PCL
I. tarifné pásmo
Celosieťový
osobitne zľavnený 3
obyčajné zľavnené obyčajné zľavnené obyčajné zľavnené
24 - hodinový 3,50€ - 4,00€ - - -
7 - dňový 11,00€ - 13,00€ - - -
mesačný 22,00€ 13,20€ 26,50€ 15,90€ - 2,00€
3 - mesačný 56,00€ 33,60€ 67,00€ 40,20€ - 5,00€
3 - mesačný - znížený 4 50,00€ 30,00€ - - - -
ročný 199,00€ - 250,00€ - - 18,00€
ročný - znížený 4 180,00€ - - - - -
ročný cestovný lístok politickí väzni a veteráni - - - - - 1,00€

 

Vysvetlivky:
1) cestujúci, ktorý má záujem o kúpu CL u vodiča, nastupuje do vozidla prednými dverami, pričom svoj úmysel zakúpiť si JCL u vodiča viditeľne preukáže.
2) kúpa SMS CL

  • pre I. tarifné pásmo zaslaním prázdnej SMS na číslo 1144,                                                                         -
  • pre celosieťový SMS CL zaslaním SMS na číslo 1144 v tvare: 2 (číslica dva) 

3) osobitné zľavnené PCL platia len v I. tarifnom pásme:                                                  

  • dôchodcovký pre dôchodcu od 65. roku veku s trvalým pobytom v meste Prešov alebo v obci Ľubotice a mesačným dôchodkom nižším alebo rovným 315,- €,
  • pre držiteľa preukazu ŤZP alebo ŤZP-S s trvalým pobytom v meste Prešov alebo v obci Ľubotice a s mesačným príjmom nepresahujúcim 315,- €, 
  • pre držiteľa zlatej alebo diamantovej Janského plakety alebo Kňazovického medaily, ktorý má trvalý pobyt v meste Prešov alebo v obci Ľubotice a v predchádzajúcich troch kalendárnych rokoch minimálne raz dobrovoľne daroval krv,
  • pre deti/žiakov do 10. rokov veku a ich sprievodcu s trvalým pobytom v meste Prešov, nachádzajúcich sa v zozname detí a žiakov, ktorý vydá Mestský úrad Prešov (PCL len mesačné)
  • oprávnená osoba s trvalým pobytom v meste Prešov alebo v obci Ľubotice, držiteľ platného preukazu SZBPV alebo KPVS alebo Preukazu veterána, vojnového veterána in memoriam protikomunistického odboja alebo Osvedčenia účastníka národného boja za oslobodenie (PCL len ročné á 1,00 €)

4)  znížené PCL platia len v I. tarifnom pásme
- občania SR s trvalým pobytom v meste Prešov alebo v obci Ľubotice