Dispečing: 051/7470 204

Predstavenstvo, dozorná rada a vedenie spoločnosti

Predstavenstvo:

Predseda predstavenstva:
- Ing. Martin Jaš
Členovia predstavenstva:
- Ing. Peter Davidov
- JUDr. Ingrid Vaľková

Dozorná rada:

Predseda dozornej rady:
- Ing. Juraj Hudáč
Členovia dozornej rady:
- PhDr. Marián Damankoš, PhD.
- MUDr. Lukáš Záhradník
- Ing. Marta Kollárová, PhD.
- Richard Dubovický, MBA
- Ing. Vladimír Lejko
- Marek Kravjar

Vedenie spoločnosti:

Výkonný riaditeľ:
- Ing. Martin Jaš
Vedúca ekonomického úseku:
- Ing. Andrea Lacková
Vedúca dopravnej prevádzky:
- Ing. Adriana Compeľová
Vedúci prevádzky pevných trakčných zariadení:
- Ing. Igor Ivanko
Vedúci technickej prevádzky:
- Ing. Vladimír Mišenčik