Dispečing: 051/7470 204

Predstavenstvo, dozorná rada a vedenie spoločnosti

Predstavenstvo:

Predseda predstavenstva:
 
Členovia predstavenstva:
- Ing. Peter Davidov
- JUDr. Ingrid Vaľková

Dozorná rada:

Predseda dozornej rady:
 
Členovia dozornej rady:
- PhDr. Marián Damankoš, PhD.
- MUDr. Lukáš Záhradník
- Ing. Marta Kollárová, PhD.
- Richard Dubovický, MBA
- Ing. Emil Roháč
- Milan Gáll
- Mgr. Martin Vrábeľ

Vedenie spoločnosti:

Výkonný riaditeľ:
 
Poverený vedením spoločnosti:
- Ing. Peter Davidov
 
Riaditeľ úseku riadenia:
- Ing. Katarína Sičová
Riaditeľ technického úseku:
- Ing. Pavol Štec
Riaditeľ ekonomického úseku:
- Ing. Andrea Lacková
Riaditeľ dopravného úseku
a zástupca výkonného riaditeľa:
- Ing. Vladimír Mišenčik