Dispečing: 051/7470 204

Predstavenstvo, dozorná rada a vedenie spoločnosti

Predstavenstvo:

Predseda predstavenstva:
- Ing. Martin Jaš
Podpredseda predstavenstva:
- Mgr. Michal Džupin
Členovia predstavenstva:
- Ing. Svetlana Pavlovičová
- Ing. Matúš Murajda
- Lukáš Anderko

Dozorná rada:

Predseda dozornej rady:
- Ing. Juraj Hudáč
Členovia dozornej rady:
- Ing. Jozef Demčák
- Ing. Martin Lukáč
- Ing. Vladimír Lejko
- Marek Kravjar

Vedenie spoločnosti:

Výkonný riaditeľ:
- Ing. Martin Jaš
Vedúca ekonomicko-obchodného úseku:
- Ing. Jana Vrbovská
Vedúca dopravnej prevádzky:
- Ing. Adriana Compeľová
Vedúci prevádzky pevných trakčných zariadení:
- Ing. Igor Ivanko
Vedúci technickej prevádzky:
- Ing. Igor Derňár