Dispečing: 051/7470 204

Poskytované služby

Dopravný podnik mesta Prešov, a. s. poskytuje príležitostnú dopravu pre fyzické a právnické osoby v rámci siete MHD.

Príležitostná doprava sa uskutočňuje na základe objednávky.

Základné podmienky pre objednanie príležitostnej dopravy pre fyzické osoby:
osobné objednanie v sídle DPMP, a. s., v kancelárii dopravnej prevádzky formou spísania písomnej objednávky min. 14 dní pred požadovaným termínom vykonania objednávky (v prípade neodkladnej záležitosti, napr. pohreb, aj v kratšej lehote); preukázanie sa platným dokladom totožnosti.

Základné podmienky pre objednanie príležitostnej dopravy pre právnické osoby a školy:
zaslaním objednávky na predpísanom tlačive (podpísaný a opečiatkovaný sken) na adresu DPMP, a. s. pre písomné doručovanie (DPMP, a. s., Bardejovská 7, 080 06 Ľubotice) alebo e-mailom na adresy dpmp@dpmp.sk a objednavky@dpmp.sk.


Tlačivo pre právnické osoby: Tlačivo_objednávka prepravy PO, živn.pdf
Tlačivo pre školy: Tlačivo_objednávka prepravy školy.pdf

 

 

CENNÍK PRÍLEŽITOSTNEJ DOPRAVY POSKYTOVANEJ DPMP, a. s.:
Platný od 1. 6. 2019
Služba Cena v € s DPH
Preprava midibusom 1,62 € / km
Preprava štandardným autobusom 1,99 € / km
Preprava kĺbovým autobusom 2,30 € / km
Stojné autobusov 3,00 € / každých začatých 15 min.


Do výkonu najazdených kilometrov sa započítavajú aj manipulačné jazdy vozidla z vozovne a do vozovne.
Čas nevyhnutný na nástup a výstup cestujúcich sa nepočíta ako čas čakania.

Spôsob platby: faktúra bude vystavená po realizácii objednávky na meno objednávateľa; úhradu faktúry je možné uskutočniť bezhotovostným prevodom, platbou poukážkou, resp. v hotovosti v pokladni DPMP, a. s.
Vaše otázky zodpovieme na tel. č.: 051 / 74 70 208, 051 / 74 70 268

 

Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. ponúka možnosť prezentácie Vašej firmy prostredníctvom reklamy umiestnenej v interiéri alebo na karosérii autobusov a trolejbusov MHD.

Služby našej spoločnosti denne využije viac ako 90 000 cestujúcich. Týchto ľudí môžete osloviť Vašou reklamou ak využijete našu ponuku.

Reklama umiestnená priamo na karosérii vozidla rozširuje okruh adresátov aj na ľudí, ktorí necestujú MHD, tým sa Vaša reklama dostáva k státisícom potenciálnych zákazníkov.

CENNÍK REKLAMNÝCH SLUŽIEB DPMP.a.s.
platný od 1. 1. 2018
CENNÍK INTERIÉROVEJ REKLAMY - DP Prešov
Ceny letákov podľa obdobia
Obdobie Leták A5 Leták A4 Leták A3
1 týždeň 1,00 € 1,20 € 2,20 €
2 týždne 1,39 € 1,79 € 3,38 €
3 týždne 1,99 € 2,39 € 4,78 €
4 týždne 2,59 € 3,19 € 5,98 €
vyhotovenie na výšku na výšku na šírku


Cena za inštaláciu a odstránenie letákov je zahrnutá v cene letákov
Cena za každú opakovanú inštalaciu letákov je 0,60 €/1 ks

 

CENNÍK EXTERIÉROVEJ REKLAMY
Ceny prenájmu
Obdobie Krátky autobus/trolejbus Kĺbový autobus/trolejbus Midibus
3 mesiace 1320 € 1584 € 912 €
6 mesiacov 2388 € 2880 € 1656 €
12 mesiacov 3960 € 4800 € 2760 €


2 roky a viac, 2 vozidlá a viac - cena dohodou

MALOPLOŠNÁ REKLAMA - podokenné plochy
Doba nájmu Cena s DPH za 1 m 2
1 týždeň 19,92 €
1 mesiac 59,75 €
3 mesiace 159,34 €
6 mesiacov 278,83 €
12 mesiacov 478,00 €


Cena za inštalácu reklamy je 12 €/1m2
Technológia realizácie reklamy: Inštalácia reklamy zhotovenej na samolepiacej fólii s ľahko odstrániteľným lepidlom.

SAMOLEPKY NA SKLÁCH VOZIDIEL
Doba nájmu Cena s DPH za 1 m 2
1 mesiac 79,67 €
3 mesiace 199,16 €
6 mesiacov 338,58 €
12 mesiacov 597,49 €


Cena za inštalácu reklamy je 12 €/1m2
Technológia realizácie reklamy: Inštalácia reklamy zhotovenej na samolepiacej fólii s ľahko odstrániteľným lepidlom.

BUSBOARD
Doba nájmu Cena s DPH za 1ks
1 mesiac 258,91 €
3 mesiace 716,99 €
6 mesiacov 1354,31 €
12 mesiacov 2389,97 €
OBOJSTRANNÝ PLAGÁT formát A3
- umiestnenie: na oknách zo strany dverí
Doba nájmu Cena s DPH za 1 ks
1 týždeň 11,95 €
2 týždne 15,94 €
3 týždne 19,92 €
4 týždne 23,90 €


Cena za inštaláciu a odstránenie letákov je zahrnutá v cene letákov
Cena za každú opakovanú inštaláciu letákov je 1,6 € / 1 ks,


Všetky ceny sú uvádzané vrátane DPH (20%).
Cenník platný od 1.1.2018

Požičanie vozidla závodovej dopravy s vodičom:

Renault Midlum – montážna plošina 36,00 €/hod
Stojné motorových vozidiel s km sadzbou 3,00 €/ každých začatých 15 min.
   
Umývanie karosérie autobusu 12,00 €
Umývania agregátu autobusu 14,40 €
Umývanie karosérie a agregátu autobusu 26,40 €
Práce vykonané 1 pracovníkom technickej prevádzky 18,00 €/ hod
Práce vykonané 1 pracovníkom prevádzky trakčných zariadení 18,00 €/hod
Použitie brzdovej stolice 24,00 €
   
Vytýčenie podzemných vedení 36,00 €/hod
   

Všetky ceny sú uvádzané vrátane DPH (20%).
Cenník platný od 1.6.2018

CENNÍK nájmu plochy na odstavovanie vozidiel v areáli DPMP, a. s. na ul. Solivarskej 2 v Prešove
platný od. 1.1.2020: Cennik_parkovania.pdf