Trasy liniek

TROLEJBUSOVÉ LINKY:
Linka Trasa
1 Šebastová - Duklianska - Hlavná - železničná stanica - Solivarská - Solivar a späť
2/5 Dúbrava/Bajkalská - Sabinovská - Hlavná - Škultétyho - 17. novembra - Obrancov mieru - Levočská - Hlavná - Škultétyho - Budovateľská a späť
4 Sídlisko III - V. Clementisa - Levočská - Hlavná - železničná stanica - Solivarská - Arm. gen. Svobodu - Pod Šalgovíkom a späť
7 Širpo - Duklianska - Hlavná - Škultétyho - Budovateľská a späť
8 Sídlisko III - V. Clementisa - Levočská - Hlavná - železničná stanica - Solivarská - Arm. gen. Svobodu - Sibírska a späť
38 Sídlisko III - V. Clementisa - Obrancov mieru - 17. novembra - Škultétyho - železničná stanica - Solivarská - Arm. gen. Svobodu - Sibírska a späť

AUTOBUSOVÉ LINKY:
Linka Trasa
10 okružne: Sibírska - Arm. gen. Svobodu - Švábska - Košická - železničná stanica - Grešova - Hollého - Nemocnica - Moyzesova - Veľká pošta - železničná stanica - Košická - Švábska - Arm. gen. Svobodu - Sibírska
11 Na rúrkach - Levočská - Hlavná - Veľká pošta - Východná - Škára - Suvorovova - Pod Hrádkom - Zlatobanská - Solivar a späť
12 Sibírska - Pod Táborom - Hollého - Nemocnica - Vajanského - Hlavná - Pavlovičovo námestie - Kollárova - Sídlisko III - Bajkalská - Jánošíkova - Šidlovec/Dúbravská - Bajkalská - Sídlisko III - Kollárova - Pavlovičovo námestie - Hlavná - Duklianska - Šafárikova - Nemocnica - Hollého - Pod Táborom - Sibírska
13 Veľká pošta – Rusínska – Prešovská – Nižnianska – Ľubotice – Šebastovská - Nižná Šebastová – Herlianska – Vyšná Šebastová / Severná a späť
14 Kanaš - Sabinovská - Hlavná - železničná stanica - Košická - Petrovanská - Záborské a späť
15 okružne: Za Kalváriou - Pod Kalváriou - Kollárova - Čsl. armády - Levočská - Hlavná - nemocnica - Moyzesova - Hlavná - Levočská - Čsl. armády - Kollárova - Pod Kalváriou - Za Kalváriou
17 Sídlisko III - Levočská - Duklianska - Širpo a späť
18 Bzenov - Cemjata - Vydumanec - Levočská - Hlavná - Veľká pošta a späť
19 okružne: Solivar - Kysucká - Arm. gen. Svobodu - Švábska - Košická - železničná stanica – Grešova - nemocnica - Moyzesova – Veľká pošta - železničná stanica - Košická - Švábska - Arm. gen. Svobodu - Kysucká - Solivar
20 Veselá - Sabinovská - Hlavná – Veľká pošta a späť
21 Malý Šariš - Levočská - Hlavná - Grešova - Hollého - Nemocnica - Vranovská – Fintická - Fintice a späť
22 Šidlovec - Jánošíkova - Sabinovská - Hlavná – Pod Táborom – Sekčovská – Šalgovík - Teriakovce a späť
24 Haniska - Košická - Žel. stanica - Hlavná - Poliklinika - Obr. mieru - Kollárova - Sázavského - Levočská - Hlavná - Žel. stanica - Košická - Haniska.
26 Veľká pošta - Masarykova - Košická - Petrovianska - Spinea Záturecká  a späť po Čierny most
27 Terchovská – Pod Kamennou baňou – Škultétyho - Hlavná – Šafárikova – Vodárenská – Hviezdna a späť cez Dilongovu a Vajanského
28 okružne: Delňa – Švábska - Škára - železničná stanica - Hlavná - Duklianska - Nižnianska - Ľubotice - Bardejovská – Nižnianska - Duklianska - Hlavná - železničná stanica - Škára - Švábska - Delňa
29 okružne: Sídlisko III - Levočská - Okružná - Grešova - Nemocnica – Moyzesova - Hlavná - Levočská - Sídlisko III
30 okružne: Železničná stanica – Jilemnického – Budovateľská – železničná stanica
32 Okružná – Poliklinika – Hlavná - Rusínska – Sibírska a späť po Trojicu
32A Sibírska - Rusínska - Čierny most - Okružná, ďalej ako linka 32
33 Širpo - Prešovská - Arm. gen. Svobodu - Švábska - Delňa a späť
34 Sídlisko III - Levočská - Obrancov mieru - 17. novembra - Škultétyho - Budovateľská - Švábska - Arm. gen. Svobodu - Pod Šalgovíkom a späť
35 Delňa – Švábska - Arm. gen. Svobodu - Rusínska – Lesík delostrelcov - nemocnica - Širpo
36 Pod Šalgovíkom - Rusínska - Hlavná - Trojica a späť
37 Železničná stanica – Košická - Švábska - Arm. gen. Svobodu - Prešovská – Vranovská - Šebastová
39 okružne: Sídlisko III - Mukačevská - Hlavná - železničná stanica – Škára - Švábska – Košická - železničná stanica - Hlavná - Mukačevská - Sídlisko III
41 Surdok - Kúty - Duklianska - Hlavná - Veľká pošta a späť
42 Veľká pošta - Žel. stanica - Jilemnického - Pod Wilec. hôrkou - Borkút a späť cez Budovateľskú
43 Železničná stanica - Škultétyho - Pod Kalváriou - Kollárova - Sázavského - Sídlisko III - Bajkalská - Sabinovská - Šafárikova - Nemocnica – Kpt. Nálepku
44 Veľká pošta - Rusínska - Kysucká - Solivar a späť
45 Velký Šariš - Sabinovská - Hlavná - železničná stanica - Škára - Švábska - Delňa a späť
46 Veľká pošta - železničná stanica - Solivarská - Ruská Nová Ves a späť
N1 nočná linka: Sídlisko III - V. Clementisa - Obrancov mieru - 17. novembra - Škultétyho - Železničná stanica - Košická - Švábska - Solivarská - Solivar a späť
N2 nočná linka, okružne: Pod Šalgovíkom - Arm. gen. Svobodu – Švábska – Košická - Železničná stanica - Hlavná - Sabinovská - Bajkalská - Sídlisko III - V. Clementisa - Levočská - Hlavná - Železnicná stanica - Košická - Švábska - Arm. gen. Svobodu - Pod Šalgovíkom
N3 nočná linka: Nižná Šebastová - Duklianska - Hlavná - Železničná stanica - Solivarská - Arm. gen. Svobodu - Sibírska a späť