Dispečing: 051/7470 204

Zmeny v premávke MHD od 27. októbra 2020 v súvislosti s mimoriadnou situáciou na Slovensku

Vzhľadom na rozhodnutie vlády SR v súvislosti s pandemickou situáciou ochorenia COVID 19 o obmedzenom pohybe obyvateľov pristupujeme od 27. októbra 2020 k zmenám cestovných poriadkov liniek MHD.

Pandémia COVID 19 zasiahla celé Slovensko, naše mesto ale aj podnik nevynímajúc. Zvýšenie počtu ochorení a karantén u našich zamestnancov,  ako aj pokračujúci pokles počtu prepravených cestujúcich  nás prinútil osloviť vedenie mesta s návrhom obmedzenia počtu spojov na všetkých linkách na takú mieru, aby bola z našej strany zabezpečená obsluha všetkých lokalít mesta a priľahlých obcí a zároveň, aby sme dokázali vypraviť všetky spoje v súlade s cestovným poriadkom. Schválený návrh bude v platnosti od utorka, 27.10.2020. Od tohto dátumu budú všetky linky MHD premávať podľa cestovného poriadku  Pracovný deň – prázdniny. V cestovných poriadkoch nájdete odchody spojov v strednom stĺpci.

Zmeny rešpektujú všetky nariadenia Regionálneho ústavu verejného zdravotníctva a vlády Slovenskej republiky. Situácia s ochorením COVID 19 sa neustále a veľmi rýchlo mení a aj u vodičov neustále pribúdajú ochorenia alebo povinné karantény. Na situáciu budeme operatívne reagovať a pevne veríme, že nedôjde k ďalším obmedzeniam.

Preto odporúčame intenzívne sledovať online informácie na našej web stránke http://dpmp.sk , na Facebooku  http://facebook.com/dpmpo,  alebo priamo na výveskách vo vozidlách a v zastávkových prístreškoch.  Za vzniknutú situáciu sa ospravedlňujeme a budeme sa snažiť, aby  operatívne riešenia boli pre cestujúcu verejnosť  znesiteľné a režim MHD sa čo najskôr vrátil do normálneho stavu.