Dispečing: 051/7470 204

Prehľad decembrových zmien v MHD aj s komentárom

Od soboty 11. decembra 2021 dochádza k zmene cestovných poriadkov MHD v Prešove, pričom boli vykonané aj redukcie spojov na vybraných linkách. Aby bol dopad na cestujúcich čo najmenší, po dohode s Mestom Prešov sa obmedzenia týkajú primárne víkendov, resp. pracovných dní v popoludňajších a večerných hodinách, kedy je dopyt po preprave menší. Úpravy sa uskutočnili aj na základe dát o obsadenosti spojov (prieskumy obsadenosti, údaje o počte označených cestovných lístkov, údaje o počte prepravených cestujúcich získané počítadlami (APC) vo vozidlách...) s dôrazom na to, aby bola zachovaná základná dopravná obslužnosť, resp. aby sme cestujúcim vedeli poskytnúť aj inú alternatívu.

V najbližších riadkoch vám prinášame prehľad jednotlivých zmien v premávke MHD s komentárom. Okrem redukovaných liniek sú tu uvedené aj linky, kde došlo k úpravám spojov na základe požiadaviek obcí, firiem, či cestujúcich. Pri redukovaných linkách sú uvedené aj alternatívne možnosti dopravy pre jednotlivé smery prepravy.

Pracovné dni


Víkendové dni a sviatky

Okrem týchto výraznejších zmien dochádza aj k drobným úpravám na ostatných linkách MHD, najmä posuny odchodov spojov a pod. Linkové cestovné poriadky platné od 11.12.2021 nájdete na tomto odkaze.


Prázdninový režim na linkách 4, 8 a 38

Na trolejbusových linkách 4, 8 a 38 je v platnosti aj naďalej režim premávky v pracovných dňoch podľa cestovných poriadkov pre prázdniny. V cestovných poriadkoch je preto potrebné sledovať stredný stĺpec s odchodmi spojov, ktorý je označený ako "Pracovný deň - prázdniny".


Úprava jazdných časov medzi zastávkami

Dochádza k úprave jazdných časov vo vybraných medzizastávkových úsekoch. Úpravou sa zvýši rýchlosť a dynamika prepravy a vozidlá zároveň nebudú dlho vyčkávať do času odchodu na vybraných zastávkach. Vybranej skupine cestujúcich môže táto úprava pomôcť v tom, že vďaka kratšej jazdnej dobe im na prepravu vystačí cestovný lístok s kratšou časovou platnosťou. Zoznam upravených medzizastávkových úsekov sa nachádza v tabuľke. Úpravy jazdných časov platia len pre tieto smery jazdy, v opačných smeroch jazdy k úpravám nedochádza.

Medzizastávkový úsek

Linky

Pôvodný jazdný čas (min)

Nový jazdný čas (min)

Rázcestie Šidlovec - Dúbrava

5D, 45

2

1

Okružná - Floriánova

23, 32, K, M

2

1

Čierny most - Okružná

32A

4

3

Eperia - Laca Novomeského

44

2

3

Logistické centrum - Rázcestie Záborské

14, C

3

2

Duklianska - K Surdoku

41

3

2

VUKOV - Centrum

N1

2

1

Šarišské Lúky - Sibírska

N2

5

4

Pod nadjazdom - Šarišské Lúky

N2

2

1


Výmena cestovných poriadkov na zastávkach MHD

Výmena cestovných poriadkov na označníkoch zastávok MHD sa uskutoční v priebehu piatka 10. decembra a soboty 11. decembra 2021. Prosíme preto cestujúcich, aby si pozorne všímali dátum platnosti cestovného poriadku, ktorý je na cestovnom poriadku vyznačený v pravej hornej časti v hlavičke.


DPMP, a.s.
8.12.2021, 12:15