Dispečing: 051/7470 204

Zastávkové novinky v prešovskej MHD

Obdobie letných prázdnin každoročne využívajú naši pracovníci z oddelenia Správy budov na realizáciu údržby a opráv označníkov zastávok MHD. Z ekonomických a najmä praktických dôvodov sú výroba, údržba a opravy označníkov zabezpečené vo vlastnej réžii. Pre predĺženie životnosti a udržanie slušného a čistého vzhľadu je potrebné v pravidelných intervaloch kontrolovať stav označníkov a obnovovať ich náter. Minulý rok bol poznačený pandémiou Covid-19, čo značne oklieštilo aj naše plány na obnovovanie označníkov. Podarilo sa nám však zreparovať označníky v centre mesta, ktoré si omladzovaciu kúru pýtali ako soľ.

Tento rok je však už priaznivejší, a preto sme pristúpili k obnove zastávkových označníkov na území mesta Prešov. Označníky boli natierané do tradičnej červeno-žltej farebnej schémy a na vybraných zastávkach MHD došlo ku kompletnej výmene označníkov za nové. Práce sa začali začiatkom letných prázdnin na západnej strane mesta v lokalitách Za Kalváriou, Terchovská, Budovateľská a postupne pokračovali cez Sídlisko II a Sídlisko III až do východnej časti mesta, ktorú tvorí sídlisko Sekčov, Solivar a sídlisko Šváby. Celkovo bolo doposiaľ natretých vyše 150 označníkov a niekoľko kusov bolo vymenených za nové.

Okrem vynovených označníkov privítajú na vybraných zastávkach MHD aj zreparované vývesky, ktoré sa dočkali obnovy v prvý školský deň. Na takmer dvadsiatke zastávok MHD v Prešove sa v zastávkových prístreškoch nachádzajú clip-rámy, ktoré sú však roky schátrané a zanedbané. Nakoľko sa už niekoľko mesiacov snažíme zlepšiť v oblasti informovanosti cestujúcich, boli pracovníkmi oddelenia Dopravnej prevádzky v prvej etape vyčistené a obnovené vývesky na zastávkach Obrancov mieru, Duchnovičovo námestie, Prešovská univerzita a Štúrova. Cestujúci v prístrešku majú po novom k dispozícii aktualizovanú schému liniek MHD, výňatok z prepravného poriadku a výňatok z tarify. Do týchto vývesiek plánujeme v budúcnosti umiestňovať aj oznamy o zmenách v MHD, takže lepiaca páska je na týchto zastávkach už, veríme, minulosťou.

V najbližších týždňoch plánujeme zrevitalizovať aj zvyšné vývesky v zastávkových prístreškoch, ktoré sú nimi vybavené. Obnovy sa tak dočkajú napríklad zastávky Solivarská, Sibírska, Rázcestie Kúty, či Sabinovská.