Dispečing: 051/7470 204

Vozidlový park rozšíria parciálne trolejbusy Škoda

Začiatkom januára 2023 došlo k podpisu kúpnej zmluvy medzi Dopravným podnikom mesta Prešov, akciová spoločnosť a spoločnosťou Škoda Group na dodávku 6 kusov tzv. parciálnych trolejbusov. Tieto nové, 18-metrové, plne nízkopodlažné vozidlá sú vybavené trakčnými batériami, ktoré umožňujú jazdu aj mimo trolejového vedenia.

Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť v rámci projektu DPMP, Nákup parciálnych trolejbusov obstarával celkovo 10 trolejbusov s batériovým pohonom v zložení 4 štandardné (12-metrové) a 6 kĺbových (18-metrových). Pri štandardných trolejbusoch už došlo k podpisu kúpnej zmluvy na jeseň roku 2022, tieto trolejbusy dodá česká spoločnosť SOR Libchavy, s.r.o. Teraz došlo k potvrdeniu nákupu zvyšných šiestich kĺbových trolejbusov.

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, pričom rozšírením vozidlového parku o nový druh trolejbusov s batériovým pohonom dôjde k výraznému zvýšeniu komfortu cestujúcich, plynulosti prevádzky a prepravnej rýchlosti. Nemožno zároveň nespomenúť, že dôjde k zníženiu hlučnosti a k zníženiu negatívnych vplyvov dopravy na životné prostredie. Tieto trolejbusy totiž budú obsluhovať vybrané linky MHD, na ktorých aktuálne premávajú dieselové autobusy. S ich nasadením rátame napríklad na linkách 29, 32, 32A, či 39.

Šesť moderných trolejbusov s označením Škoda 27 Tr s karosériou Solaris ponúkne vďaka svojej výbave cestujúcim maximálne pohodlie. Trolejbusy budú plne klimatizované a vybavené modernejším informačným a tarifným systémom. Štandardom pri všetkých nových vozidlách sú u nás USB nabíjačky pre dobíjanie mobilných zariadení, informačné LCD monitory a napríklad kamerový systém so záznamom v interiéri vozidla. Prácu vodiča zlepší aj bezpečnostný kamerový systém, ktorý bude snímať priestor pred a za trolejbusom, či kamera na zberači trolejbusu. Dôkladný prehľad o obsadenosti jednotlivých spojov poskytnú údaje získané z automatických počítadiel cestujúcich (APC), ktoré budú súčasťou výbavy vozidla.

Vo výbave tiež nebude chýbať systém vonkajšej akustickej signalizácie pre cestujúcich so zrakovým postihnutím, ktorý na základe povelu z ovládača zahlási číslo linky a smer jazdy. Moderná elektrická výzbroj s rekuperáciou ušetrí náklady na prevádzku a poskytne komfortnejší priebeh jazdy. Neoddeliteľnou súčasťou je samozrejme trakčná batéria, ktorá trolejbusu garantuje dojazd minimálne 12 kilometrov mimo trolejového vedenia.


Šesť trolejbusov Škoda 27 Tr Solaris bude v zmysle kúpnej zmluvy dodaných najneskôr do 15 mesiacov od nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy. Financovanie nákupu zabezpečí z 95% Operačný program Integrovaná infraštruktúra, zvyšných 5% pokryje DPMP, a.s. z vlastných zdrojov. Celková hodnota zákazky je 3 650 000 € bez DPH, cena za jeden trolejbus je 608 333,33 € bez DPH.

9.1.2023
TS DPMP, a.s.
Foto: ilustračné - Škoda Group, titulná - Dávid Hanušovský; úprava DPMP, a.s.