Dispečing: 051/7470 204

Vandalizmus na zastávkach MHD

K cestovaniu verejnou dopravou patrí neodmysliteľne aj krátky pobyt na zastávke pri čakaní na spoj. Zastávky sú teda neodmysliteľnou súčasťou nášho každodenného života. Správcovia týchto priestorov sa snažia, aby cestujúci strávili tento čas čo najpríjemnejšie. Funkčné prístrešky chránia čakajúcich pred nepriaznivým počasím, upravené nástupné hrany vytvorené tzv. Kasselským obrubníkom uľahčujú nástup a výstup a označníky poskytujú dôležité informácie pre cestujúceho. Väčšinu prístreškov s reklamnými plochami – citylightami vlastní spoločnosť EuroAWK, ktorej snahou je okrem umiestňovania reklamy aj starostlivosť o nich. Ostatné prístrešky ako aj samotné zastávky a mobiliár sú v správe mesta Prešov, resp. príslušnej obce, v ktorej je zastávka umiestnená.

Nie vždy je však krátky pobyt na zastávke pre cestujúceho príjemný. Vandalizmus je jav, s ktorým mestá zápasia už niekoľko desaťročí. Vyskytuje sa prevažne v oblastiach, kde obyvateľov sužujú problémy existenčného charakteru. Kto je autorom takéhoto vandalizmu? Ľudia, ktorí neunášajú ťarchu problémov, prípadne sa potrebujú etablovať vo svojich sociálnych skupinách násilím, v tomto prípade na predmetoch, ktoré sa sami nevedia brániť. S istotou to nevieme povedať.

Mesto aj firma EuroAWK investuje ročne nemalé finančné prostriedky na údržbu prístreškov a zastávkového mobiliáru. Údržba zahŕňa očistu plôch a lavičiek a bežné opravy, súvisiace s prevádzkou. Posledný rok je paradoxný v tom, že oba subjekty zápasia so zníženým rozpočtom a naopak, majú zvýšené náklady na opravu zastávok. Preto ich snahou je udržať mobiliár a prístrešky v prevádzkyschopnom stave. Na „boj s vandalmi“ zväčša finančné prostriedky nie sú.

V minulých rokoch boli vandalizmom najviac postihnuté zastávky na Sídlisku Sekčov a Levočskej ulici. V posledných mesiacoch sa však prekvapivo výrazne posunul na sever mesta, teda na Sídlisko III. V tejto štvrti v súčasnosti už nie je prístrešok, ktorý by nebol poškodený grafitmi, tzv. tágmi, rozbitými sklenenými výplňami alebo poškodenými, či znečistenými lavičkami. Pobyt na takejto zastávke nie je pre žiadneho cestujúceho príjemný. Zaujímavosťou je, že „umenie“ na sklách a reklamných plochách nesie podobné črty u väčšiny prístreškov, je teda pravdepodobné, že tieto škody spôsobujú jednotlivci alebo malé skupiny ľudí. Výnimkou nie sú ani naše označníky zastávok. Väčšinou sa stretávame so zničenými cestovnými poriadkami, či poškodenými tabuľami. Snažíme sa všetky označníky v pravidelných intervaloch kontrolovať, čistiť  a udržiavať. Poškodený cestovný poriadok, označník alebo prístrešok môžete ohlásiť na dopravný dispečing DPmP a.s. na telefónnom čísle 051/74 70 204, emailom na dpmp@dpmp.sk alebo priamo vodičovi vo vozidle MHD.

Spomínané javy by sme určite všetci radi čo najviac eliminovali. Čo pre to môže spraviť cestujúci? Určite by pomohla väčšia všímavosť k svojmu okoliu, z mnohých okien na sídliskách sú zastávky dobre viditeľné. Vandali sú poväčšine pri svojej činnosti hluční a majú dojem, že za množstvom okien si ich nikto nevšimne. Ohlásiť vandalov telefonicky na mestskú alebo štátnu políciu nie je ťažké. Na Sídlisku III sa priamo nachádza oddelenie policajného zboru, takže príslušníci môžu byť na mieste vo veľmi krátkom čase. Ďalší apel z našej strany je aj na rodičov dorastajúcej mládeže. Viac si všímajte voľnočasové aktivity vašich detí. Ísť von u dieťaťa môže znamenať si ísť zašportovať, ale aj ísť sa potulovať s partiou po uliciach so zámerom urobiť niečo „cool“, trebárs aj poškodiť alebo zničiť niečí majetok. Fixy, spreje, ostré predmety, prípadne ťažké topánky si vandal prinesie z domu. Skúste sa teda s dieťaťom porozprávať o tom ako trávi čas vonku ale aj aké sú jeho problémy, skoro vždy tento záujem pomôže.

Zastávky sú každodennou súčasťou nášho života, preto urobme aspoň trocha preto, aby sme sa my, ale aj ostatní cítili pri čakaní na spoj príjemne a komfortne.

 

Foto: Archív DPmP a. s.