Dispečing: 051/7470 204

V súvislosti s aktuálnymi epidemiologickými opatreniami využívame naplno aj informačný systém

Od 8. marca 2021 je v platnosti nariadenie vlády o povinnosti nosenia respirátorov v prostriedkoch verejnej dopravy. V rámci informovania cestujúcich sme okrem osadenia informačných letákov, spustili kampaň aj v elektronických informačných systémoch. Z reproduktorov sa na vybraných zastávkach objavilo hlásenie o povinnosti prekrytia dýchacích ciest respirátorom triedy najmenej FFP2. Hlásenie je osadené na zastávkach Vukov, Poliklinika, Sabinovská, Duklianska, Divadlo Jonáša Záborského, Grešova, Mýto, Škára, Nový Solivar, Martina Benku, Rusínska, Nížné Lúky, Nová a Generála Ambruša. Výber zastávok bol určený vzhľadom na frekvenciu výmeny cestujúcich na nasledujúcich zastávkach. Zároveň informujeme cestujúcich formou prehľadnej prezentácie aj na LCD displejoch v trolejbusoch a zastávkových elektronických tabuliach na Železničnej stanici.

V tejto súvislosti si dovoľujeme upozorniť cestujúcich, že v rámci ochrany zdravia vás aj ostatných je potrebné si nasadiť respirátor triedy FFP2, prípadne vyššej už pred nástupom do vozidla, nie až keď sa vo vozidle nachádzate. Na zastávkach na znamenie používajte výhradne tlačidlá s označením STOP. Dopytové otváranie dverí je dočasne zrušené, vodič otvára všetky dvere centrálne. Po pristavení vozidla do zastávky vyčkajte, dvere sa z bezpečnostného dôvodu otvárajú až po úplnom zastavení vozidla. Doplnkový predaj cestovných lístkov u vodiča je dočasne zrušený. K nákupu cestovného lístka využite automaty, SMS, predajné miesta alebo príslušné aplikácie. Povinnosť nosenia respirátora platí aj v našich predajniach.

Ďakujeme, že dodržiavate všetky tieto opatrenia a pevne veríme, že túto ťažkú situáciu spoločne zvládneme. O veľkej zodpovednosti cestujúcich svedčí aj fakt, že sme zatiaľ nezaznamenali žiadne negatívne ohlasy a neregistrujeme ani konfliktné situácie. Prajeme vám pevné zdravie a príjemnú cestu v našej MHD.

 

Foto: Archív DPmP a.s.