Dispečing: 051/7470 204

Režim premávky MHD od 4. 9. 2023

Od pondelka 4. septembra 2023 budú všetky linky MHD premávať v pracovných dňoch podľa cestovného poriadku pre "Pracovný deň - školský". Zároveň sa obnovuje premávka školských spojov.


DPMP, a.s.
31. 8. 2023