Dispečing: 051/7470 204

Projektová dokumentácia na modernizáciu našej vozovne už pozná svojho autora

Ešte v minulom roku sme verejnosť informovali o vyhlásení súťaže na spracovanie projektovej dokumentácie k projektu „Modernizácia údržbovej základne trolejbusov a výstavba meniarne – projektová dokumentácia“. Začiatkom februára 2022 došlo k uzavretiu Zmluvy o dielo na dodávku projekčných, inžinierskych a iných súvisiacich služieb s víťazom verejného obstarávania, ktorým sa stalo Združenie MUZ PREŠOV. Vedúcim členom tohto združenia je bratislavská spoločnosť DOPRAVOPROJEKT, a.s. a druhým členom je prešovská spoločnosť ISPO, spol. s r.o., inžinierske stavby.

V rámci diela budú spracované čiastkové dokumentácie v týchto stupňoch:

Súčasťou diela je tiež aj autorský dozor.

Celková hodnota zákazky je 791 840,00 € bez DPH, pričom až 95% z tejto sumy bude financovaných pomocou Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Zvyšných 5% pokryje DPMP, a.s. z vlastných zdrojov. Lehota na vypracovanie jednotlivých častí diela sa pohybuje od 3 do 6 mesiacov (v závislosti od jednotlivých častí diela) od nadobudnutia účinnosti zmluvy, resp. výzvy objednávateľa (DPMP, a.s.).

Prečo potrebujeme zmodernizovať naše technické zázemie?

V ďalších rokoch bude nasledovať samotná modernizácia trolejbusovej časti vozovne. Ide o veľmi náročnú stavbu obrovských rozmerov, a preto môžeme s istotou povedať, že sa bude jednať o najväčší investičný a stavebný míľnik v histórii DPMP, a.s. za posledné desaťročia. Vozovňa našej spoločnosti bola postavená na počiatku 60. rokov minulého storočia, pričom z veľkej časti je jej vybavenie pôvodné. V uplynulých rokoch prebehli iba kozmetické úpravy v podobe výmeny brán, okien, či strešných svetlíkov.

V období posledných piatich rokov sme obstarali až 25 nových trolejbusov a čoskoro by k ním pribudne ďalších 10 s pomocným batériovým pohonom. Naše súčasné technické zázemie je pre tieto moderné stroje absolútne nevhodné – podlaha je tvorená z drevených klátikov, montážne jamy majú hĺbku iba 1,2 metra, dielne trolejbusov nie sú prejazdné a trolejbusy do nich musia cúvať, nemáme k dispozícii ani temperované garážové priestory, čo spôsobuje problémy najmä v zime a celkové technické a sanitárne vybavenie je zastarané a nevhodné aj pre našich pracovníkov.

Čo nás v rámci modernizácie čaká?

Modernizáciou prejdú údržbové dielne trolejbusov, umyváreň vozidiel, klampiarska a zámočnícka dielňa, kotolňa, elektrorozvodňa, mechanické a elektromechanické dielne, kancelárie majstrov, či dielňa údržby pneumatík a akumulátorovňa.

V rámci projektu taktiež počítame s výstavbou štvrtej meniarne pre trolejbusovú prevádzku, ktorá bude umiestnená v areáli vozovne. V najbližších rokoch plánujeme rozšíriť trolejbusovú sieť o nové úseky a taktiež rozšíriť počet trolejbusov. Súčasné tri meniarne takúto záťaž kapacitne nezvládnu, a preto je potrebné najprv zabezpečiť funkčné napájanie siete.

 

Foto: archív DPMP, a.s.