Dispečing: 051/7470 204

Prehľad zmien v MHD v súvislosti s rekonštrukciou mosta na Škultétyho ulici - aktualizované k 5.9.2022

Od soboty 7. mája 2022 dochádza k dlhodobo avizovanej uzávierke mosta na Škultétyho ulici z dôvodu jeho rekonštrukcie. Zároveň dôjde k zjednosmerneniu premávky na moste ponad rieku Torysa na Ul. Jána Pavla II., ktorý prepája Škultétyho ulicu s tzv. nábrežnou komunikáciou (Pražská ul.). Premávka bude usmernená v smere z centra mesta na ul. Pod Kamennou baňou. Tieto dopravné obmedzenia výraznou mierou ovplyvnia aj premávku MHD.

Zmeny v linkovom vedení a cestovných poriadkoch

Najväčšie zmeny sa dotknú trolejbusových liniek, ktorých premávka bude upravená. Premávka pôvodnej linky 38 bude pozastavená – táto linka nebude po dobu rekonštrukcie mosta premávať. Linka 2 bude obsluhovaná autobusmi v upravenej trase. Trolejbusové linky 5, 5D a 7 budú priamo z Hlavnej ul. presmerované na konečnú zastávku Železničná stanica, pričom otáčanie trolejbusov bude vykonávané na okružnej križovatke pri OBI. Trolejbusové linky 4 a 8 budú mať v pracovných dňoch interval spojov na 12 - 15 minút cez školské dni a 20 minút cez prázdniny. Podrobné vedenie trolejbusových liniek sa nachádza v tabuľke:

Linka Trasa a úprava
1 bez zmeny trasy (Solivar - Železničná stanica - Na Hlavnej - Nižná Šebastová a späť)
2 pôvodná linka je zrušená, nahradená je autobusovou linkou 2 a 3 (viď nižšie)
4 bez zmeny trasy (Pod Šalgovíkom - Železničná stanica - Na Hlavnej – Sídlisko III a späť),
posilnený interval v pracovných dňoch
5, 5D upravená trasa: Bajkalská (Dúbrava) - Sabinovská - Na Hlavnej - Železničná stanica a späť
7 upravená trasa: Širpo - Duklianska - Na Hlavnej - Železničná stanica a späť
8 bez zmeny trasy (Sibírska - Železničná stanica - Na Hlavnej – Sídlisko III a späť),
posilnený interval v pracovných dňoch
38 pôvodná linka je zrušená, nahradená je linkami 4 a 8 s prestupom na linku 3

Ako náhrada za zrušené trolejbusové linky 2, 38 a čiastočne upravené 5 a 5D budú zriadené náhradné autobusové linky 2 a 3, ktoré zabezpečia spojenie západnej časti mesta (ul. 17. novembra, Obrancov mieru) so Železničnou stanicou, centrom mesta a Sídliskom III. Zavedený bude teda prestupný systém, nakoľko z technických a prevádzkových dôvodov nie je možné nahradiť linky 2 a 38 v plnom rozsahu autobusmi. Linky 2 a 3 budú premávať v týchto trasách:

Autobusové linky prechádzajúce cez Škultétyho ul. (30, 42, 43 a N1 ) budú odklonené na základnú obchádzkovú trasu po časti Budovateľskej ulice a po Partizánskej ulici. Linky 30, 43 a N1 budú navyše obsluhovať zastávku Čierny most s nástupiskom na Masarykovej ulici. Tesne pred vyústením Partizánskej ulice na Masarykovu ulicu (oproti VÚB banke) bude zriadená náhradná jednosmerná zastávka Čierny most (Partizánska). Túto zastávku budú obsluhovať autobusové linky 2, 27 a 42 v smere jazdy do centra mesta. Linky 27 (obojsmerne) a 42 (smer Kpt. Nálepku) zároveň vynechajú pôvodnú zastávku Čierny most s nástupiskom na Masarykovej ul.

Osobitnou úpravou prejde linka 27, ktorej trasa sa mení výraznejšie. V smere z Terchovskej (Za Kalváriou) na Hviezdnu pôjde po obchádzkovej trase Pod Kamennou baňou – Pražská – Budovateľská – Štúrova – Partizánska – DJZ – ... – Hviezdna. Zastávka Mestská hala v smere do centra mesta bude zrušená. V opačnom smere jazdy, z Hviezdnej na Terchovskú (Za Kalváriou), pôjde linka 27 po trase cez Partizánsku ulicu a časti Budovateľskej ulice na Škultétyho ulicu a Ulicu Jána Pavla II (ďalej po svojej trase).


Ako sa dostanem... ?


Ďalšie úpravy a dôležité informácie

V súvislosti s rekonštrukciou mosta na Škultétyho ulici dochádza aj k miernym úpravám cestovných poriadkov ďalších liniek MHD, ktoré neprechádzajú priamo Škultétyho ulicou. Vzhľadom na to, že nás čakajú výrazné zmeny a úpravy premávky MHD, odporúčame cestujúcim, aby pozorne sledovali označenia vozidiel (číslo linky a smer jazdy), cestovné poriadky na zastávkach MHD a informácie zverejňované prostredníctvom našich informačných kanálov.

Informácie o zmenách sú umiestnené na dotknutých zastávkach MHD a vo vozidlách (v papierovej forme alebo v LCD monitoroch). Samozrejmosťou je aj naša webová stránka www.dpmp.sk a FB stránka www.facebook.com/dpmpo kde cestujúci nájdu všetky aktuálne oznamy o zmenách, aktualizovanú podrobnú schému liniek MHD, orientačnú mapku a odkaz na upravené cestovné poriadky. Cestujúcim je k dispozícii aj nonstop dopravný dispečing DPMP, a.s. na tel. č. 051 7470 204, kde dopravní dispečeri poskytnú informácie o preprave MHD a zmenách v cestovnom poriadku. Počas pracovnej doby je k dispozícii aj tel. č. 051 7470 268.

Cestujúcim si zároveň dovolíme vopred poďakovať za trpezlivosť a pochopenie v súvislosti so zrealizovanými zmenami linkového vedenia a cestovných poriadkov, ktoré boli zavedené v dôsledku dopravných obmedzení.

 

Text a materiály: DPMP, a.s.
5.5.2022
Aktualizované k 5.9.2022 (intervaly na linkách 3, 4, 8, LCP)