Dispečing: 051/7470 204

Prečo sme premenovali zastávky?

Túto otázku si isto kladú mnohí z vás. Veď názvy zastávok sú zaužívané už desaťročia a dopravný podnik ich teraz bezdôvodne mení. Celkom bezdôvodne to však nie je. V posledných rokoch sa naplno rozbehla spolupráca medzi jednotlivými dopravcami v prešovskom a košickom kraji kvôli plánovanému integrovanému dopravnému systému (IDS). Tento systém umožňuje cestujúcim využívať všetky druhy hromadnej dopravy na istom území s použitím jedného cestovného lístka. 

Predpokladom pre úspešné zavedenie IDS sú aj takéto čiastkové kroky, ktoré zjednodušia orientáciu cestujúcim a zjednotia názvy zastávok, ktoré využívajú rôzni dopravcovia v súčasnosti s rôznymi názvami. Príkladom zjednodušenia názvu môže byť zastávka MHD Pažica, ktorá niesla v prímestskej doprave názov Nižná Šebastová, reštaurácia alebo zastávka MHD Hollého, ktorá niesla pre prímestskú dopravu názov Nemocnica J. A. Reimana. Od septembra však budeme používať spoločný názov Fakultná nemocnica

Pri vytváraní spoločných názvov zastávok s prímestskou dopravou sme sa snažili vytvoriť kompromisy, aby boli všetky názvy čo najjednoduchšie a ľahko zapamätateľné. Popritom sme upravili aj názvy vybraných zastávok, ktoré boli síce historicky dané, no v dnešných dňoch už nemajú oporu, keďže napríklad kino Prameň na Solivare alebo Vysielač pri Záborskom už desaťročia nefungujú, resp. ani fyzicky neexistujú.

Nespornou výhodou spoločných názvov je aj to, že pri vyhľadávaní spojení v rôznych internetových vyhľadávačoch bude možné vytvoriť prestupy z MHD na prímestskú dopravu práve na týchto zastávkach.

V súvislosti so zmenou názvov zastávok sa posunieme o krok vpred aj v otázke informačných systémov. V priebehu septembra budú vytvorené nové nahrávky hlásení zastávok vo vozidlách MHD. Nakoľko sú pôvodné nahrávky vytvorené koncom 90. rokov minulého storočia a kvalitatívne už nespĺňajú súčasné parametre, dopravný podnik sa rozhodol pre zmenu. S autorom pôvodných hlásení však nedošlo k dohode, a preto sme sa obrátili na umeleckú obec. 

Momentálne prebiehajú rôzne technické úkony, ktoré zabezpečia, že už o pár týždňov sa vám pri cestovaní bude prihovárať príjemný, notoricky známy hlas nášho rodáka.