Dispečing: 051/7470 204

Označníky zastávok v centre mesta boli vylepšené

V uplynulých týždňoch zrealizovali naši pracovníci z oddelenia Správy budov v spolupráci s Dopravnou prevádzkou úpravu označníkov zastávok v centre mesta. Označníky na zastávkach MHD Trojica, Na Hlavnej, Divadlo Jonáša Záborského a Veľká pošta prešli estetickou úpravou už v roku 2020, kedy došlo k ich celkovej revitalizácii. Keďže sú tieto zastávky v pamiatkovej zóne, nie sú na nich osadené zastávkové prístrešky. Takto nám dlhé roky chýbala možnosť umiestňovať dôležité oznamy o zmenách a výlukách v MHD v kultúrnej forme "pod strechou". Výhľadovo sa ráta s osadením digitálnych zastávkových tabúľ aj na týchto zastávkach, urýchlene však bolo potrebné vyriešiť problém s umiestňovaním oznamov, na ktorý častokrát upozorňovali aj cestujúci.

Na označníky menovaných zastávok boli preto umiestnené klaprámy vo formáte A3, ktoré nám umožňujú efektívne a rýchlo umiestniť informácie pre cestujúcich na výborne viditeľné miesto. Zároveň už nebude dochádzať k moknutiu oznamov alebo poškodzovaniu náteru označníkov a automatov na cestovné lístky lepidlom alebo lepiacou páskou.

Pre cestujúcich, najmä cezpoľných, sme zároveň pripravili novinku, ktorá im pomôže v orientácii. Centrum mesta obsluhujú 2 desiatky liniek, a preto je v klapráme umiestnená číselná schéma s jednotlivými hlavnými smermi a číslami liniek, ktoré dané smery obsluhujú.

Okrem tejto úpravy realizovali naši pracovníci aj osadenie nových zastávkových označníkov na zastávky MHD, ktoré vznikli v nedávnej dobe. Kultúrnejšiu podobu tak dostali zastávky na Zlatobanskej ulici až po Dulovu Ves, či napríklad zastávky na Zápotockého ulici. Zároveň prebieha natieranie a údržba označníkov na zastávkach v obsluhovaných obciach a neskôr budú vymenené aj označovacie tabule na vybraných zastávkach, ktoré už budú povrchovo upravené tak, aby odolali spáleniu slnečným žiarením.

 

Text a foto: DPMP, a.s.
11.8.2022