Dispečing: 051/7470 204

Od septembra rozširujeme sieť MHD o Dulovu Ves

Trendom súčasnosti v bývaní je vznik satelitných oblastí miest. Prešov v tomto nie je výnimkou, a preto okolité obce zažívajú rozmach výstavby celých nových štvrtí. Na tento trend reaguje aj obec Dulova Ves, vzdialená len niekoľko kilometrov od Prešova. Po rokovaniach predstaviteľov obce a nášho podniku prišli návrhy na obsluhu tejto lokality linkami MHD. Od 1. septembra 2021 sa stáva MHD pre Dulovu Ves realitou.

Dulovu Ves bude obsluhovať predĺžená linka 44. Vzniknú nové zastávky, a to Valkovská, Zlatobanská (len v smere do obce), Vlčie Doly, Dulova Ves – kostol a Dulova Ves. Na zastávke Solivar budú vytvorené nové nástupiská pri hlavnej ceste, aby vozidlá nemuseli zachádzať do obratiska.

Linka 44 bude spomínanú lokalitu obsluhovať v 60-minútovom intervale počas špičiek v pracovných dňoch, a to medzi 5. a 7. hodinou ráno a 14. až 17. hodinou popoludní. Rozsah obsluhy určuje obec. V prípade záujmu a dohode s obcou môže v budúcnosti dôjsť aj k navýšeniu spojov. Svoje požiadavky teda cestujúci musia smerovať priamo na Obec Dulova Ves.

Cestovné poriadky linky 44 nájdete na našej stránke a na označníkoch príslušných zastávok.

Zo strany nášho podniku nebude potrebné pre túto linku zvýšiť personálne a vozidlové kapacity, keďže ide iba o predĺženie existujúcej linky a úpravu jej trasy.

Pevne veríme, že si obyvatelia a návštevníci Dulovej Vsi nové a rýchle spojenie s centrom mesta obľúbia a budú ho využívať. Tým prispejú nielen k zatraktívneniu celej oblasti pre investorov, skráteniu dochádzkového času do mesta, ale v neposlednom rade aj k preferencii ekologickejšej formy dopravy. Prajeme tejto linke mnoho spokojných cestujúcich.