Dispečing: 051/7470 204

Od 1. októbra sme pristúpili ku každodennej dôkladnej dezinfekcii vozidiel

Vzhľadom k narastajúcemu počtu ochorení na COVID 19, od 1. októbra všetky autobusy a trolejbusy, ktoré sa vracajú z denných a nočných liniek prechádzajú každodennou dôkladnou očistou a dezinfekciou tak, ako to bolo v čase prvej vlny pandémie.  

Denne sa vo vozidlách MHD v Prešove odvezú tisícky cestujúcich. Jednou z prvoradých úloh je postarať sa, aby verejnosť cestovala v čistom a v dnešných dňoch aj v hygienicky nezávadnom prostredí. Prešovské vozidlá MHD patria už dlhodobo k najčistejším prostriedkom verejnej dopravy na Slovensku. Vzhľadom k mimoriadnej situácii kladieme dôraz na hygienu a čistotu aj pri každodennej údržbe vozidiel.

Všetky autobusy a trolejbusy vracajúce sa z denných a nočných liniek prejdú nielen štandardnou očistou ale aj dôkladnou dezinfekciou. Interiérové prvky ako madlá, sedadlá, označovače a dopytové tlačidlá dverí ošetrujeme dezinfekčnými prípravkami s vysokou účinnosťou proti baktériám a kvapôčkovým vírusom. Komplexná dezinfekcia priestoru a hlavne čalúnených častí sedadiel je hĺbkovo ošetrená tlakovým rozprášením špeciálneho dezinfekčného roztoku.

V čase prvej vlny šírenia koronavírusu, teda od 6.3.2020 do 9.7.2020 prechádzali vozidlá každodennou dezinfekciou, ktorá bola vykonaná ihneď po návrate vozidla z linky do vozovne. V letných mesiacoch, teda v čase prepravovania nižšieho počtu cestujúcich a pomalšieho šírenia pandémie sa vozidlá podrobili tejto procedúre každý druhý deň. Doteraz prešlo dezinfekciou zhruba 5500 autobusov a 2700 trolejbusov. Vynaložené prostriedky boli vyčíslené na približne 31 000 €.

V čase nárastu prípadov ochorení COVID 19 v druhej vlne pandémie sme pristúpili znova k režimu každodennej dezinfekcie ako tomu bolo na jar. Je v našom prvoradom záujme, aby sa cestujúci, ale aj vodiči a ostatní pracovníci cítili vo vozidle bezpečne a komfortne.