Dispečing: 051/7470 204

Nová lávka opäť prepojila zimný štadión so zastávkou MHD

V utorok 15. novembra bola slávnostne otvorená nová lávka cez rieku Torysa pri Prešovskej univerzite. Lávka, ktorá spája zimný štadión s ľavým brehom Torysy, je osadená v mieste pôvodnej, ktorá bola pre zlý stav uzavretá na jar roku 2021. Neskôr došlo k jej celkovej asanácii. Tohto roku v lete začala výstavba úplne nového prepojenia oboch brehov Torysy, súčasťou stavby je aj nový združený chodník pre chodcov a cyklistov.

Spolu s blížiacim sa zimným obdobím sa mnoho Prešovčanov chystá využiť možnosť verejného korčuľovania na zimnom štadióne, a preto má otvorenie lávky ešte väčší význam. Nemožno nespomenúť aj to, že s novou spojnicou sa uľahčí prístup fanúšikom hokeja, ktorí chodia fandiť našim extraligovým hokejistom. Spoločne s mestskou hromadnou dopravou dokáže aj táto lávka pre peších vytvoriť kompaktný celok a pohodlný spôsob dopravy za rekreáciou a zábavou.

Ako sa dostať k zimnému štadiónu?

Vzhľadom na stále prebiehajúcu výluku kvôli rekonštrukcii mosta na Škultétyho ulici sú možnosti dopravy dočasne upravené nasledovne:

Cestovné poriadky nájdete sú k dispozícii na tomto odkaze. Podrobné informácie o prevádzke zimného štadióna (verejné korčuľovanie, rozpis ľadohodín a pod.) sú zverejnené na webovom sídle správcu.

 

Text: DPMP, a.s.
Foto: Mesto Prešov, úprava DPMP, a.s.
16.11.2022