Dispečing: 051/7470 204

Nemocničný areál obsluhuje nová linka MHD - špitaľska mapka

Vo štvrtok 21. októbra 2021 sme spustili novú autobusovú linku, ktorá obsluhuje celý areál Fakultnej nemocnice J. A. Reimana v Prešove. Autobusová linka s číslom 20 je prvou linkou MHD, ktorá zachádza priamo k prešovskej nemocnici, a preto si vyslúžila aj špeciálne pomenovanie „špitaľska mapka“.

Nová linka MHD č. 20 poslúži všetkým, ktorí sa potrebujú dostať priamo do areálu nemocnice, kde pribudli 3 nové zastávky. Ďalšia zastávka je zriadená pri RÚVZ. Takzvaná špitaľska mapka bude premávať počas pracovných dní po okružnej trase: Trojica – Na Hlavnej – Grešova – RÚVZ – Onkologický pavilón – Monoblok, Interné oddelenie – Pediatria – Vajanského – Trojica. Všetky zastávky budú obsluhované midibusom počas pracovných dní medzi 6:00 a 15:30 hod. v pravidelnom intervale každých 20 minút.

„Do prešovskej nemocnice každý deň prichádzajú stovky ľudí, ktorým chceme prostredníctvom novej linky MHD zjednodušiť prístup do tohto areálu. Peší presun z najbližšej autobusovej zastávky na Hollého ulici a späť spôsoboval komplikácie najmä starším a zdravotne znevýhodneným pacientom. Odteraz sa môžu občania pohodlne odviezť midibusom priamo k monobloku alebo k onkologickému pavilónu. Verím, že špitaľska mapka bude atraktívnou alternatívou aj pre tých, ktorí využívajú na presun do nemocnice autá a novozriadená linka prispeje k odľahčeniu parkovísk v nemocničnom areáli,“ uviedla primátorka mesta Prešov, Andrea Turčanová.

Premiérová jazda špitáľskej mapky sa uskutočnila vo štvrtok 21. októbra 2021 o 9. hodine za prítomnosti zástupcov DPMP, a.s., Mesta Prešov, FNsP J. A. Reimana a médií. Midibus vyzdobený žltými nápismi a červeno-bielou mašľou so stuhami pútal pozornosť okoloidúcich. Premiérový spoj odviezol okrem hostí aj prvých bežných cestujúcich, ktorí sa potrebovali dopraviť do ambulancií. Od verejnosti zatiaľ dostávame len pozitívne ohlasy, či už na sociálnych sieťach alebo priamo v uliciach, čo nás ako dopravcu veľmi teší.

Okruh špitaľskej mapky s ôsmimi zastávkami má celkovo 4,3 kilometra a za jeden deň ním prejde 19 spojov, na ktorých sa budú striedať tri vozidlá. Zastávky v areáli nemocnice sú obsluhované na znamenie, na linke platí štandardná Tarifa MHD v Prešove.

Aj touto novou linkou sa snažíme byť stále bližšie k cestujúcim a veríme, že ju budú využívať v čo najväčšom počte.

 

Foto: DPMP, a.s.
TS: Mesto Prešov & DPMP, a.s.