Dispečing: 051/7470 204

Nedostatok vodičov MHD nás núti obmedzovať prevádzku liniek

Od štvrtka 13.5.2021 pristupuje Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. k obmedzeniu premávky na trolejbusovej linke 38, ktorá spája Sídlisko III so Sekčovom cez ul. 17. novembra. Táto linka bude dočasne premávať počas pracovných dní podľa cestovného poriadku pre prázdninový pracovný deň, teda v 20-minútovom intervale.

Dôvodom pre toto obmedzenie je akútny nedostatok personálu, ktorý sa nárazovo vyskytol po prechode na školský režim premávky. Aj napriek neustálemu náboru nových vodičov MHD sa nám nedarí kompenzovať personálne výpadky, ktoré súvisia s aktuálnou epidemiologickou situáciou, a preto sme nútení pristúpiť aj k takýmto negatívnym opatreniam. Vzhľadom na to, že na Prešovskej univerzite prebieha aj naďalej dištančná výučba, spoje linky 38, ktoré do tejto oblasti premávajú, vykazujú nižšiu obsadenosť a bolo možné ešte pristúpiť k redukcii spojov.

Všetkých cestujúcich chceme ubezpečiť, že robíme všetko pre to, aby už k ďalším obmedzeniam premávky MHD nedochádzalo. Touto cestou sa ospravedlňujeme za spôsobené komplikácie.

 

 

 

 

FOTO: archív DPMP