Dispečing: 051/7470 204

Označníky na vybraných zastávkach prešli úpravou

V prvej polovici decembra boli na niekoľkých zastávkach MHD vymenené označovacie tabule s názvom zastávky a číslami liniek. Dopravný podnik v pravidelných intervaloch obmieňa tieto tabule na zastávkach MHD s cieľom zvýšiť kultúru cestovania a vylepšiť celkový vzhľad verejných priestranstiev, do ktorých zastávky MHD patria. Najčastejšie sa tabule vymieňajú kvôli vandalizmu, keďže vandali poškodzujú nálepkami a grafitmi označníky zastávok. Jedným z dôvodov výmen sú napríklad aj zmeny názvov zastávok, zmeny viacerých čísel liniek na danej zastávke, či spálený povrch tabule od slnka. Cestujúci si mohli nové tabule všimnúť aj na zastávkach, ktoré sme zriadili v uplynulom období, spomenieme napríklad zastávky Eperia, či Šalgovia.

Momentálne máme v sklade nachystané aj tabule na nové zastávky liniek 11 a 44 v okolí Solivaru a Dulovej Vsi, ktoré boli zriadené v jeseni. Na osadenie týchto tabúľ si však cestujúci budú musieť ešte chvíľu počkať, pretože na týchto zastávkach budú nainštalované trvalé jednoramenné a dvojramenné označníky. Ich okamžitému osadeniu však bráni aktuálne ročné obdobie, pre každý označník totiž potrebujeme zabetónovať do zeme železnú pätku, s ich osadením preto rátame v jarných mesiacoch.

Všetky nové tabule sú už objednávané so špeciálnou fóliou na ochranu pred UV žiarením, takže sa nemusíme obávať prípadného zožltnutia od slnka. V priebehu roka 2022 plánujeme pokračovať v pravidelnej obmene tabúľ na vybraných zastávkach, ktoré si už pýtajú našu pozornosť. Okrem výmen tabúľ prebiehajú v pravidelných intervaloch aj opravy označníkov zastávok, o čom sme vás informovali nedávno. Každé dva mesiace zároveň prebieha pravidelné čistenie označníkov dodávateľskou spoločnosťou. Odstraňovanie grafiti a aktualizáciu cestovných poriadkov tiež operatívne zabezpečujú aj naši dopravní dispečeri.

V priloženej fotogalérii si môžete prezrieť porovnanie pôvodných a nových tabúľ na niektorých zastávkach MHD.

 

FOTO: archív DPMP, a.s.