Dispečing: 051/7470 204

Na Sekčovskej ulici pribudne prvý vyhradený jazdný pruh pre MHD

Mesto Prešov začalo v týchto dňoch s realizáciou prvého vyhradeného jazdného pruhu pre MHD. Tzv. bus-pruh bude zriadený na Sekčovskej ulici v úseku od obratiska Pod Šalgovíkom pozdĺž celej ulice smerom nadol. Pokračovať bude cez zastávku MHD Vansovej a ukončený bude pred priechodom pre chodcov pri križovatke s Ul. Laca Novomeského. Zmenou dopravného značenia sa zároveň upraví aj parkovanie na tejto ulici. V súčasnosti parkujú vodiči osobných automobilov po oboch stranách cesty, avšak parkovacie miesta tam vyznačené nie sú. Po úprave dopravného značenia dôjde k vyznačeniu parkovacích miest na krajnici v opačnom smere, čiže v smere na Šalgovík.

Od zmeny dopravného značenia si sľubujeme zvýšenie spoľahlivosti spojov a zníženie meškaní najmä v časoch rannej a popoludňajšej špičky. Po výstavbe nových obytných súborov v oblasti Teriakoviec, Šalgovíka, ale aj Solivaru došlo k výraznému nárastu intenzity dopravy na Sekčovskej a Kysuckej ulici, ktoré sa zbiehajú do spoločného úseku na Ul. Laca Novomeského. Ešte pred pár rokmi nebol v ranných hodinách plynulý prejazd cez Sekčovskú ulicu žiadnym problémom. Momentálne je situácia iná a aj viac ako 5-minútové meškania spojov už z prvých dvoch zastávok nie sú ničím výnimočným. Tento stav by mal vyriešiť práve bus-pruh.

Spoločne s bus-pruhom pribudne v blízkej dobe aj systém preferencie MHD na desiatich svetelných križovatkách na Sekčove. Do preferencie MHD budú zapojené križovatky na ul. Armádneho generála Svobodu v úseku od OC MAX až po Möbelix. Súčasťou systému budú aj svetelné križovatky na Rusínskej ulici.

Po dodávke nových trolejbusov a autobusov v uplynulom období a úspešnom spustení preferencie MHD na Levočskej ulici je bus-pruh na Sekčovskej ulici ďalším krokom ku skvalitneniu našej MHD.

 

Text: DPMP, a.s.
Foto a materiály: DPMP, a.s., www.mapy.cz
5.8.2022