Dispečing: 051/7470 204

Na linkách 3, 4 a 8 zavádzame mimoriadny prázdninový režim

Od pondelka 13. júna 2022 je DPMP, a.s. nútený pristúpiť k zavedeniu mimoriadneho prázdninového režimu počas pracovných dní na trolejbusových linkách 4 a 8 a na autobusovej linke 3. V zastávkových cestovných poriadkoch je preto potrebné sledovať stredný stĺpec, ktorý je označený ako "Pracovný deň - prázdniny".

Dôvodom pre predčasné zavedenie prázdninového režimu na týchto linkách je veľmi nepriaznivá personálna situácia. DPMP, a.s., podobne ako iné dopravné podniky, trpí v posledných mesiacoch akútnym nedostatkom vodičov MHD. Aj napriek neustálemu náboru, inzercii a viacerým ponúkaným výhodám je záujem o prácu na tejto pozícii nízky. Aktuálny nedostatok vodičov MHD súvisí primárne s odlivom pracovnej sily do iných sektorov dopravného trhu a s postupným odchodom vodičov do starobného dôchodku.

V roku 2022 sme doposiaľ prijali na pracovnú pozíciu vodiča MHD celkovo 13 pracovníkov, avšak pracovný pomer do konca mája ukončilo až 19 pracovníkov a v júni očakávame ukončenie pracovného pomeru u ďalších troch vodičov MHD. Situácii nenapomáha ani vysoká miera chorobnosti vodičov - permanentne je práceneschopných cca 15 až 20 vodičov MHD. Pri plánovanom počte 188 vodičov (v zmysle Organizačného poriadku DPMP, a.s.) tak máme vo výsledku k dispozícii približne o 35 až 40 vodičov MHD menej.

Zavedenie prázdninového režimu na tejto trojici liniek zvolil DPMP, a.s., aby eliminoval riziko vynechaných spojov a zaistil spoľahlivosť MHD. Cestujúci sú takto vopred informovaní o zmene.


Všetkým cestujúcim sa zároveň touto cestou ospravedlňujeme za spôsobené nepríjemnosti.

Cestovné poriadky ostatných liniek MHD sa naďalej riadia režimom premávky pre "Pracovný deň - školský".

 

Text a materiály: DPMP, a.s.
10.6.2022, 13:30