Dispečing: 051/7470 204

Flotila nových trolejbusov je pripravená na službu cestujúcej verejnosti

V pondelok 23.11.2020 sa zaradilo do premávky 10 nových trolejbusov Škoda 30 Tr SOR a 31 Tr SOR.

V mesiacoch september a október obohatili náš vozový park trolejbusy, ktoré boli dodané v rámci opcie z projektu „DPMP, modernizácia vozového parku trolejbusov v Prešove“.  Celkovo bolo dodaných 10 trolejbusov,  a to 6 kusov článkových 18-metrových vozidiel typu Škoda 31 Tr SOR a 4 vozidlá v 12-metrovom prevedení typu Škoda 30 Tr SOR.

Vozidlá sú identické s trolejbusmi z predchádzajúcej megadodávky, ktorá bola realizovaná v roku 2016. Tak ako v predchádzajúcej sérii, vozidlá sú plne nízkopodlažné, vybavené klimatizáciou pre cestujúcich a vodiča, čo je v dnešnej dobe absolútnym štandardom. Súčasťou vozidiel je aj rozšírený priestor pre detský kočík a invalidný vozík s manuálne vyklápanou plošinou pre pohodlný nástup a výstup mamičiek s kočiarom a osôb so zníženou schopnosťou pohybu. O informovanosť cestujúcich sa stará moderný informačný systém R&G a LCD displeje Herman. Úpravami prešli kapacitné dopytové tlačidlá na otváranie dverí pre cestujúcich, osvetlenie priestoru nástupu a výstupu a signalizácia zatvárania dverí. Vybrané vozidlá sú taktiež vybavené systémom na počítanie cestujúcich, čo umožní dopravnému podniku vypracovať presnejšie štatistiky o obsadenosti jednotlivých spojov. Vo vozidlách je nainštalovaný a plne funkčný systém vonkajšieho akustického informovania pre nevidiacich o linke a vozidle.  O komfort vodiča je postarané lepším, anatomickým, plne polohovateľným sedadlom.

Trolejbusy štandardnej dĺžky obdržali interné evidenčné čísla 737 – 740, článkové vozidlá nesú evidenčné čísla 741 – 746. Celkovo po ich zaradení bude mať vozidlový park v podniku k dispozícii 30 článkových trolejbusov a 16 trolejbusov štandardnej dĺžky. Z celkového počtu 46 trolejbusov je 45 nízkopodlažných a z toho až 27 plne klimatizovaných. Nové vozidlá vo výprave nahradia staršie trolejbusy z minulých rokov, ktoré budú aj naďalej v dispozičnom stave v prípade výpadkov a údržby nových vozidiel.

Veríme, že nové trolejbusy budú brázdiť prešovské ulice s maximálnou spoľahlivosťou a cestujúca verejnosť si ich obľúbi. Želáme im mnoho šťastných kilometrov a najmä množstvo spokojných cestujúcich.