Dispečing: 051/7470 204

Cestujúcim v prešovskej MHD sa bude prihovárať ženský hlas

Od piatku 13. novembra 2020 sa bude cestujúcim na všetkých linkách MHD v Prešove prihovárať ženský hlas.

Hlas bývalého riaditeľa Dopravného podniku mesta Prešov Ing. Petra Janusa sa ozýval sa z reproduktorov viac ako 22 rokov a pre mnohých sa stal neodmysliteľnou súčasťou denných ciest v prešovskej MHD. Vzhľadom na to, že po jeho odchode z DPMP vedenie spoločnosti nepristúpilo na finančné požiadavky bývalého riaditeľa, DPMP bol nútený hľadať náhradné riešenie týkajúce sa hlásení a zastávok. Pri výbere tohto konkrétneho ženského hlasu zavážila aj potreba zreteľnejšieho posluchu pri súčasných technických prostriedkoch zo zreteľom na akustiku vo vozidle počas jazdy..

História akustických hlásení v prostriedkoch prešovskej MHD siaha do druhej polovice osemdesiatych rokov minulého storočia. Vtedy sa do vozidiel nainštalovali kazetové prehrávače s manuálnou obsluhou vodiča pri otváraní dverí. Ženský hlas vtedy ohlasoval len aktuálnu a nasledujúcu zastávku. Technológia prehrávačov sa však ukázala ako veľmi poruchová, preto bol projekt rýchlo ukončený a prehrávače demontované.

Po novom sa Prešovčanom a návštevníkom mesta bude prihovárať opäť ženský hlas. Okrem oznámení zastávok a štandardných hlásení, ktoré cestujúca verejnosť už pozná, bude databáza obohatená o nové oznámenia a výzvy cestujúcim, medzi ktoré napríklad bude patriť výzva nosenia rúšok, zákaz konzumácie jedál a nápojov alebo oznámenie, že vozidlo čaká na odchod podľa cestovného poriadku. Návštevníkom mesta z iných krajín budú oznamované kľúčové zastávky v anglickom jazyku a v angličtine budú tak isto aj najdôležitejšie informačné hlásenia a výzvy. Aj týmto krokom chceme zviditeľniť mesto v očiach návštevníkov a posunúť cestovanie do štandardov 21. storočia.

Databáza hlásení sa bude postupne nahrávať do všetkých vozidiel tak, aby do niekoľkých dní už cestujúcim boli poskytované komplexné informácie v novom formáte s novým hlasom. V prvej fáze bude k dispozíci verzia v slovenčine, v druhej fáze aktualizácie databázy budú doplnené oznamy a hlásenia v anglickom jazyku. 

 Veríme, že tak, ako si cestujúci rokmi zvykli na staré hlásenia, aj táto zmena sa stane neoddeliteľnou príjemnou súčasťou cestovania v prostriedkoch MHD v Prešove.