Dispečing: 051/7470 204

Cestujúcich čoskoro odvezú nové trolejbusy

V druhej polovici septembra sa začala dodávka desiatich nových trolejbusov z produkcie Škoda Electric Plzeň. Jedná sa o dodávku trolejbusov z opcie, ktorú si dopravný podnik uplatnil na prelome rokov 2019 a 2020. V rámci projektu „DPMP, Modernizácia vozového parku trolejbusov v Prešove“ má byť dodaných dohromady 9 štandardných trolejbusov typu Škoda 30 Tr SOR a 16 kĺbových trolejbusov typu Škoda 31 Tr SOR. V rokoch 2016 a 2017 už bolo dodaných prvých 15 vozidiel (10 kĺbových a 5 štandardných).

Vo štvrtok 17. septembra 2020 prešiel bránami podniku prvý z desiatich nových trolejbusov z uplatnenej opcie, konkrétne kĺbový trolejbus Škoda 31 Tr SOR. V priebehu ďalších dní budú postupne dodané ešte zvyšné trolejbusy 31 Tr SOR (5 ks) a 30 Tr SOR (4 ks).

Vozidlá sú plne nízkopodlažné a klimatizované, majú moderný informačný systém, pohodlné mäkké sedadlá a rozšírený priestor pre invalidný vozík, resp. detský kočík. Trolejbusy sa postupne zaradia do premávky po absolvovaní potrebných technických úkonov a skúšok a vybavení poistenia. Cestujúci sa s novými trolejbusmi stretnú na všetkých trolejbusových linkách.

Po ukončení dodávky bude dopravný podnik evidovať až 46 trolejbusov, z ktorých bude 27 plne klimatizovaných. Aktuálne prebieha taktiež verejné obstarávanie na dodávku 15 nových dieselových autobusov (10 kĺbových a 5 štandardných) a 5 elektrických midibusov, ktoré čiastočne nahradia súčasné midibusy.

Projekt modernizácie vozidlového parku trolejbusov je realizovaný v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra a spolufinancovaný Kohéznym fondom EÚ.