Dispečing: 051/7470 204

Cestovný sprievodca pre vysokoškolákov v Prešove

S príchodom septembra každoročne ožíva aj Prešov, ulice sú zrazu plné mladých študentov, pre ktorých je Prešov na určitú dobu novým domovom. V Prešove má pobočky viacero vysokých škôl, pričom najväčšou je Prešovská univerzita, ktorá má svoje študentské mestečko na ulici 17. novembra. Pre mnohých študentov je tento zimný semester ich prvým, a preto sa ešte len zoznamujú s prostredím a okolím. Ak ste sa v tomto opise našli, tento cestovný sprievodca je určený primárne pre vás. V najbližších riadkoch dostanete odpovede na otázky týkajúce sa dostupnosti MHD, s ktorými sa zo strany študentov stretávame.

Ako sa dostanem k univerzite?

Sídlo Prešovskej univerzity je na ulici 17. novembra, kde sídli aj väčšina jej fakúlt. V absolútnej blízkosti Prešovskej univerzity, jedálne a tzv. nového a starého internátu sa nachádza zastávka Prešovská univerzita. Túto zastávku MHD obsluhujú viaceré linky MHD a linky prímestskej autobusovej dopravy. Na tejto zastávke sú k dispozícii aj automaty na cestovné lístky. Ďalšími zastávkami, s ktorými budeme operovať, sú zastávky MHD Štúrova a Škultétyho. V blízkosti týchto zastávok sa nachádzajú dva študentské domovy TUKE a tiež hotel Lineas, v ktorom sú ubytovaní aj študenti. Na zastávke Škultétyho je k dispozícii automat na cestovné lístky. Prehľad najčastejšie žiadaných spojení MHD sa nachádza v nasledujúcich odrážkach:

Kde nájdem odchody spojov?

 

Text a materiály: DPMP, a.s.
19.9.2022