Dispečing: 051/7470 204

Vaše názory

Kontaktný formulárPre čo najrýchlejsie riešenie vášho problému, uveďte prosím, aj vaše telefónne číslo

Váš podnet sa týka:

Vážení zákazníci,

na tomto mieste máte možnosť zaslať nám prostredníctvom kontaktného formulára Vaše postrehy, pripomienky, podnety a návrhy na prevádzku mestskej hromadnej dopravy v Prešove.

Kontaktný formulár bude zaslaný na e-mailovú adresu dpmp@dpmp.sk, následne Váš podnet bude postúpený dotknutej prevádzke. Našu reakciu a odpoveď Vám zašleme e-mailom.

Vybrané podnety, ktoré sa budú dotýkať širšieho okruhu cestujúcich, zverejňujeme spolu s odpoveďou dopravcu.

Zadaním Vašich údajov do formulára a odoslaním, súhlasíte so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Pre jednoznačné zadefinovanie Vami popisovanej udalosti uveďte v bloku „Správa“ tieto skutočnosti:

  • miesto udalosti (názov zastávky, ulice, smer jazdy na trase linky, ...),
  • čas udalosti (deň, hodina, minúta, napr. dňa 25.01.2014 o 10:45 hod.),
  • názov linky (napr. trolejbus linky č. 5 a ak je to možné aj evidenčné číslo vozidla),
  • popis udalosti