Dispečing: 051/7470 204

Zavedenie MHD do Podhradíka a ďalšie zmeny

Dopravný podnik mesta Prešov zabezpečuje služby mestskej hromadnej dopravy v Prešove a jedenástich okolitých obciach. Poslednou obcou, ktorá sa začlenila pod pomyselnú strechu DPMP, a.s. bola v roku 2021 Dulova ves. Od 1. januára 2024 sa však okruh obsluhovaných obcí rozširuje aj o koncovú obec Podhradík nachádzajúcu sa vo východnej časti doliny Prešova. Obsluhu verejnou hromadnou dopravou doposiaľ zabezpečoval Prešovský samosprávny kraj (PSK) pomocou zmluvného dopravcu SAD Prešov. Vzhľadom na potrebu zvyšovania efektivity prevádzky a financovania, ale aj s ohľadom na blížiacu sa integráciu verejnej hromadnej dopravy vstúpili PSK, IDS Východ, Obec Podhradík a DPMP, a.s. do spoločných rokovaní s cieľom vyriešiť obsluhu tejto obce vhodnejším a ekonomicky udržateľnejším spôsobom.

Výsledkom niekoľkomesačnej práce je predĺženie existujúcej linky MHD č. 13 zo súčasnej konečnej vo Vyšnej Šebastovej až do obce Podhradík. Linka 13 teda pôjde v trase Veľká pošta - Čierny most - Rusínska - Jurkovičova - Karpatská - Ľubotice - Pažica - Herlianska - Kamence - Rázc. Vyšná Šebastová - Vyšná Šebastová (Severná) - Nižný koniec - Podhradík a späť.

V Podhradíku bude autobus zastavovať na dvoch zastávkach - Nižný koniec, ktorá sa nachádza v mieste pôvodnej zastávky SAD (Podhradík, č. d. 81) a na konečnej zastávke Podhradík, ktorá sa nachádza na priestranstve pri obecom úrade, kde sa bude autobus aj otáčať. Dva páry spojov budú skúšobne premávať aj ďalej, až na parkovisko pod zrúcaninu hradu Šebeš, kde vznikne zastávka Pod hradom Šebeš. Všetky zmienené zastávky MHD sa nachádzajú v II. tarifnom pásme, pričom hranica tarifného pásma ostáva nezmenená. 

Premávka MHD bude zabezpečená celotýždenne, a to 13 pármi spojov počas školských pracovných dní a 6 pármi spojov počas víkendov a sviatkov. Časové polohy spojov nadväzujú na doterajší cestovný poriadok linky 13, vykonané boli ale drobné posuny odchodov spojov, aby bolo možné zosúladiť požiadavky cestujúcich a obcí. Zo strany DPMP, a.s. nedôjde touto úpravou k žiadnemu navýšeniu personálnych potrieb, ani k navýšeniu výpravy vozidiel.


Ďalšie zmeny v premávke MHD od 1. 1. 2024

Vozidlový park DPMP, a.s. v uplynulých týždňoch rozšírili parciálne trolejbusy, teda trolejbusy, ktoré sú vybavené prídavnou trakčnou batériou, ktorá trolejbusu umožňuje jazdu aj mimo trolejového vedenia. S nasadením takýchto trolejbusov počítame na linkách 15, 22, 29, 32, 32A, či 39 s cieľom zvýšiť podiel elektrickej trakcie v systéme MHD Prešov. Tento cieľ vyplýva nielen zo strategických dokumentov mesta Prešov, ale aj z platnej legislatívy, ktorá stanovuje minimálny podiel ekologických vozidiel vo verejnej hromadnej doprave (Zákon č. 214/2021 Z. z. o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy).

Aby mohli byť parciálne trolejbusy nasadené do prevádzky, je potrebné okrem technických úprav infraštruktúry upraviť aj linkové vedenie niektorých liniek MHD. Nakoľko trolejbus kvôli svojej výške neprejde popod železničný most na ul. Pod Táborom, od 1. januára 2024 sa menia trasy liniek 22 a 36 nasledovne:

  • linka 22 pôjde v novej trase Teriakovce - Šalgovík - Pod Šalgovíkom - Laca Novomeského - Rusínska - Hobby Park - Čierny most - DJZ - Trojica - Šidlovec a späť,
  • linka 36 pôjde v novej trase Pod Šalgovíkom - Laca Novomeského - Vyšné lúky - Nižné lúky - Pod Táborom - Lesík delostrelcov - Kpt. Nálepku - DJZ - Trojica a späť cez zastávku Plzenská.

Okrem zmeny trasy dôjde aj k zmene cestovných poriadkov na týchto dvoch linkách, cez Rusínsku ul. pôjde vyšší počet spojov. Obsluhu ul. Pod Táborom bude okrem linky 36 naďalej zabezpečovať aj linka 12. Jedným z dôvodov na navýšenie počtu spojov cez Rusínsku ul. je nižší dopyt cestujúcich na ul. Pod Táborom, ale aj problémy s vybranými cestujúcimi v okolí zastávky Nižné lúky, ktorí častokrát hrubo porušujú prepravný poriadok a evidujeme na nich sťažnosti nielen zo strany ostatných cestujúcich, ale aj vodičov MHD. V najbližších rokoch sa zároveň počíta s elektrifikáciou Rusínskej ul., čo ešte viac zvýši potenciál tejto spojnice centra mesta a Sekčova.

Zmeny cestovných poriadkov sa okrem liniek 13, 22 a 36 dotknú aj liniek 14, 28, 32 a 32A, kde dochádza k posunom odchodov niektorých spojov, ale aj k ďalším úpravám. Výmena cestovných poriadkov na zastávkach MHD sa uskutoční v sobotu 30. decembra 2023.


Text: DPMP, a.s.
Foto: DPMP, a.s. - Juraj Handzuš
28. 12. 2023