Dispečing: 051/7470 204

Zastávky MHD na Sídlisku III prejdú rekonštrukciou

V najbližších týždňoch sa naplno rozbehne rekonštrukcia zastávok MHD na Sídlisku III, ktorú zabezpečuje Mesto Prešov v spolupráci s realizátorom, spoločnosťou Eurovia. Novú podobu dostanú zastávky MHD Volgogradská a Námestie Kráľovnej pokoja, a to v oboch smeroch. V rámci rekonštrukcie dôjde k vybúraniu pôvodných zastávok, vybudovaniu nových zastávkových ník, zriadeniu zastávkových jazdných pruhov z betónu a vybudované budú aj nové nástupné plochy pre cestujúcich z dlažby. Štandardom je nástupná hrana z tzv. kasselského obrubníka, ktorý umožňuje komfortné pristavenie vozidla MHD tesne k nástupnej hrane. Okrem toho bude osadený nový mobiliár, presunuté budú aj zastávkové prístrešky a pribudnú nové zastávkové označníky. V rámci rekonštrukcie bude potrebná aj preložka trolejového vedenia na nové trakčné stožiare, keďže tie pôvodné ležia v miestach budúcich nástupísk.

Zhotoviteľ rekonštrukcie aktuálne zabezpečuje projekty dočasného dopravného značenia a povoľovacie procesy. Medzi zúčastnenými stranami zároveň prebieha komunikácia vo veci vytvorenia a umiestnenia dočasných nástupísk rekonštruovaných zastávok MHD. DPMP, a.s. požaduje vybudovanie dočasných nástupných plôch formou betónových panelov, resp. pomocou drevených pódií tak, aby bol zabezpečený bezbariérový prechod z vozidla MHD cez dočasné nástupisko až na chodník pre chodcov. Táto podmienka je z nášho pohľadu veľmi dôležitá, keďže v blízkosti riešených zastávok sa nachádza domov sociálnych služieb, ktorého klientami sú aj osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Počas rekonštrukcie plánujeme zabezpečiť prevádzku automatov na cestovné lístky bez výrazných obmedzení.

O začiatku rekonštrukcie a presune jednotlivých zastávok MHD budeme verejnosť včas informovať.


Text: DPMP, a.s.
Foto: Erik Wittner, úprava DPMP, a.s.
24. 7. 2023