Dispečing: 051/7470 204

Začali sme s modernizáciou označníkov na zastávkach MHD

V polovici júna 2023 sme začali na vybrané zastávky MHD osadzovať nové zastávkové označníky. V rámci I. etapy výmeny budú nové označníky osadené na zastávkach po trasách liniek 4, 8 a 38, zatiaľ s výnimkou centra mesta. V ďalších rokoch, v závislosti od našich technických a finančných možností, by sme chceli vymeniť označníky na zastávkach po trasách ostatných trolejbusových liniek, na sídlisku Šváby a v oblasti nemocnice.

Nové označníky vyrábame vo vlastnej réžii v zmysle zásad a odporúčaní Manuálu tvorby verejných priestranstiev mesta Prešov. Použitá konštrukcia je jednoduchšia a ľahšia oproti pôvodným označníkom, zmenou prešlo aj farebné vyhotovenie, ktoré sa z červeno-žltej zmenilo na matnú antracitovú. Zároveň sú na každom označníku osadené kliprámy s antivandalskou úpravou, do ktorých budeme umiestňovať cestovné poriadky vo zväčšenom formáte, čo iste ocenia najmä starší cestujúci. Na každom označníku tiež pribudol rám na osadzovanie oznamov o zmenách v MHD, od čoho si sľubujeme zlepšenie informovanosti cestujúcich.

Ani pôvodné označníky však nevyjdu nazmar. Tie, ktoré sú vo vyhovujúcom stave, zhodnotíme, resp. upravíme a budú osádzané na ďalšie zastávky v rámci kolobehu. Časom by sme radi zaviedli jednotný štandard označníkov - do obcí a na zastávky, kde zastavuje jedna alebo dve linky, by sme osadzovali jednoduché jednoramenné označníky a na zastávkach, ktoré obsluhuje viac liniek, by sa používali dvojramenné označníky. Takýmto spôsobom by sa zjednodušila údržba, ale aj znížili náklady na výrobu.


Text a foto: DPMP, a.s.
19.6.2023