Dispečing: 051/7470 204

Vozidlá prešovskej MHD zdobia detské kresby

Autobusy a trolejbusy prešovskej MHD zdobia detské kresby a obrázky. Dopravný podnik mesta Prešov vyhlásil začiatkom marca výtvarnú výzvu Privítaj jar s MHD!, ktorá bola určená predovšetkým deťom z prešovských základných a materských škôl. Cieľom našej výzvy bolo vyzdobiť vozidlá MHD v interiéri tematickými kresbami, ktoré prepájajú jarné a letné motívy s mestom Prešov a našou MHD. Vo vitrínach vozidiel MHD aktuálne vystavujeme rôznorodé kresby detí z prešovských škôl a skôlok vo formátoch A4 a A3. Našou snahou bolo aj takýmto spôsobom spestriť a spríjemniť cestujúcim všedné cestovanie prostriedkami MHD a zároveň zvýšiť záujem mládeže o ekologické formy dopravy.

Sme veľmi radi, že táto aktivita sa stretla so záujmom a v priebehu niekoľkých týždňov sme obdržali desiatky obrázkov, ktoré sa zhromažďovali v špeciálnom zbernom boxe v našej predajni cestovných lístkov na Weberovej ulici. Všetkým zapojeným školám a škôlkam aj touto cestou ďakujeme za účasť a participáciu na tejto milej aktivite. V nižšie priloženej tabuľke sa nachádza zoznam vozidiel, do ktorých boli umiestnené obrázky a zároveň zoznam liniek, na ktorých sa tieto vozidlá najčastejšie vyskytujú.

Vozidlá Výskyt na linkách
601, 602, 603, 604, 605 12, 20, 24, 41, 42
722, 723, 727, 728 4, 8, 38
733, 735, 739 1, 2, 5, 7
805, 806, 807, 808, 809, 810 29, 32, 32A, 39

Text: DPMP, a.s.
Foto a materiály: DPMP, a.s. - Juraj Handzuš
16. 5. 2024