Dispečing: 051/7470 204

Prvý nízkopodlažný kĺbový trolejbus opustil Prešov

V stredu 14. júna 2023 naposledy prešiel bránami Dopravného podniku mesta Prešov trolejbus Škoda 25 Tr Irisbus s evidenčným číslom 704. Tento trolejbus bol dodaný v roku 2006 a bol prvým kĺbovým nízkopodlažným trolejbusom v Prešove. Jeho prevádzka bola v roku 2020 ukončená z dôvodu viacerých vážnejších porúch a k jeho oprave už dôvodu nerentability nedošlo. Ešte v uplynulom roku bol odpredaný a teraz, po zdĺhavej príprave, sa mohol konečne vydať na cestu do nového pôsobiska.

Celý prevoz možno označiť ako náročnú a komplikovanú logistickú operáciu. Vzhľadom na aktuálnu situáciu na Ukrajine nebolo možné nájsť prepravcu zo Slovenska alebo Česka, ktorý by disponoval nízkym návesom a mohol by trolejbus prepraviť na Ukrajinu k novému majiteľovi. Trolejbus si preto prišiel prevzať prepravca z Ukrajiny, ktorý mal k dispozícii len vysoký náves. V tomto momente sa začína zložitý reťazec, ktorý predchádzal preprave trolejbusu na Ukrajinu. V našom areáli nemáme k dispozícii tak vysokú rampu, ktorá by umožňovala naloženie trolejbusu na hrane z rampy na náves. Bolo preto potrebné dopraviť trolejbus k najbližšej možnej rampe a na nej ho dotlačiť na pripravený náves.

Po oprave trolejbusu novými vlastníkmi bolo rozhodnuté, že vlastnou silou prejde z vozovne DPMP, a.s. až na Škultétyho ulicu, kde sa odpojí od trolejovej siete a pomocou nášho dielenského vozidla Tatra bude dotlačený až k rampe na Radlinského ulici, kde bude potrebné trolejbus pretlačiť cez rampu až na náves. Celú logistiku komplikoval závažný fakt, že trolejbus bez napájania stráca vzduch vo vzduchovom systéme a pri jeho kritickej hodnote sa automaticky zablokujú brzdy. Bolo preto potrebné celý presun vykonať rýchlo, aby nedošlo k uviaznutiu trolejbusu na neelektrifikovanom mieste, kde by bolo jeho opätovné oživovanie komplikované. Aj napriek príprave našich dielenských pracovníkov z Technickej prevádzky sa vyskytli viaceré neočakávané problémy, ktoré bolo potrebné riešiť operatívne na mieste.

Celý presun navzdory nepriaznivým okolnostiam dopadol úspešne, a to najmä vďaka odbornému prístupu a maximálnemu úsiliu našich dielenských pracovníkov. Po približne dvoch hodinách práce sa teda trolejbus mohol vydať na cestu k našim východným susedom. Vo viacerých mestách bývalého východného bloku aj v dnešných dňoch pôsobia bývalé prešovské trolejbusy. V uplynulých mesiacoch začali napríklad v ukrajinskej Ternopili premávať naše bývalé trolejbusy Škoda 24 Tr Irisbus s evidenčnými číslami 703 a 705.


Text a foto: DPMP, a.s.
14.6.2023