Dispečing: 051/7470 204

Priemyselný závod BOSCH bude obsluhovaný MHD

Spoločnosť BOSCH postupne spúšťa výrobu vo svojom novom priemyselnom závode v južnej časti Prešova na ceste do obce Záborské. Dopravný podnik mesta Prešov v spolupráci so spoločnosťou BOSCH a Mestom Prešov zavádza obsluhu tohto závodu mestskou hromadnou dopravou. Zavedenie premávky MHD je rozdelené na niekoľko etáp, ktoré súvisia s plánovaným rozširovaním výrobných kapacít a náborom zamestnancov. V I. etape od pondelka 18. septembra 2023 bude obsluha závodu BOSCH zabezpečená linkou 14, a to týmito spojmi v pracovných dňoch:

  • 7:33 Veľká pošta - 7:36 Železničná stanica - 7:45 PP Záborské - 7:48 BOSCH - 7:52 Záborské
  • 16:15 BOSCH - 16:17 Logistické centrum - 16:23 Železničná stanica - 16:25 Čierny most

Zastávka MHD BOSCH sa nachádza v I. tarifnom pásme a je situovaná v areáli CTParku v dočasnej polohe v blízkosti obslužnej komunikácie (viď mapa). Po dokončení administratívnych úkonov bude táto zastávka preložená do trvalej polohy - novej zastávkovej niky s ochrannými prístreškami.

Podrobný cestovný poriadok linky 14 nájdete na tomto odkaze.


Text: DPMP, a.s.
Foto: Marián Kokoruďa, úprava DPMP, a.s.
14. 9. 2023