Dispečing: 051/7470 204

Na linkách 4, 8 a 38 zavádzame prázdninový režim

Od začiatku rekonštrukcie mosta na ul. Lesík delostrelcov je doprava v Prešove ťažko skúšaná. Vo veci riešenia nepriaznivej dopravnej situácie v širšom centre mesta bolo zvolaných niekoľko pracovných rokovaní, ktorých výsledkom boli ďalšie zmeny v organizácii dopravy. Ani napriek týmto zmenám sa však dopravná situácia neupokojila do stavu pred začiatkom rekonštrukcie a MHD zaznamenáva vysoké meškania. Vzhľadom na to, že aktuálna dopravná situácia nám neumožňuje zabezpečiť spoľahlivé a včasné služby, dopravca nemá aktuálne inú možnosť, iba pristúpiť nasledujúcim úpravám.

Na linkách 4, 8 a 38, ktoré sú kongesciami (dopravnými zápchami) najviac zasiahnuté a tvoria nosnú kostru dopravnej obslužnosti, zavádzame v pracovných dňoch, od pondelka 3. júna 2024, režim cestovného poriadku pre prázdninový pracovný deň. Napriek skutočnosti, že služobné cestovné poriadky (obehy spojov v službách) sú nastavené tak, že medzi jednotlivými spojmi sa počíta aj s vyrovnávacími časmi, meškania na týchto linkách sú také veľké, že tieto časové rezervy sú nedostatočné a meškania sa prenášajú na nasledujúce spoje. Preto sa cestujúcim môže stať, že čakajú na zastávke na zmeškaný spoj, ktorý ešte ani nedorazil na konečnú z opačného smeru.

Dopravca nepretržite spracováva a vyhodnocuje analýzy meškaní jednotlivých spojov na dotknutom území, momentálne vieme povedať, že vznikajú 3 až 7-násobné meškania oproti štandardným priemerným meškaniam v stave pred uzávierkou mosta na ul. Lesík delostrelcov. V náš neprospech prispieva aj fakt, že meškania sú deň čo deň na inej úrovni a cestujúci potom nemajú motiváciu využívať služby, ktoré sú nespoľahlivé. Táto situácia má nepriaznivý vplyv aj na sociálne a hygienické podmienky vodičov MHD, pri ktorých sa vyskytujú problémy so zabezpečením dodržiavania bezpečnostných prestávok v zmysle platnej legislatívy.

Prechod na prázdninový cestovný poriadok spočíva v predĺžení intervalu na linkách 4, 8 a 38 z 15 min. na 20 min. v špičke, avšak pri potrebe rovnakého počtu vodičov MHD v službe. Riešením je teda len úprava obehov spojov, kde sú pridané väčšie časové rezervy na konečných zastávkach za účelom vyrovnania vzniknutého meškania. Pre cestujúcich budú platiť cestovné poriadky, ktoré sú aktuálne zverejnené na zastávkach MHD, sledovať je potrebné stĺpec „pracovný deň - prázdniny“.


Text: DPMP, a.s.
Foto: DPMP, a.s. - Juraj Handzuš
28. 5. 2024