Dispečing: 051/7470 204

Mimoriadne zrušené spoje vybraných liniek od 15. 1. 2024

Od pondelka 15. januára 2024 pristúpil Dopravný podnik mesta Prešov k nevyhnutnému obmedzeniu spojov vybraných autobusových liniek MHD. Dôvodom týchto mimoriadnych redukcií je najmä kritický nedostatok prevádzkyschopných autobusov potrebných na výpravu liniek MHD a nedostatok vodičov MHD. Aby z dôvodu nedostatku autobusov nedochádzalo denne k náhlym a neoznámeným výpadkom spojov, boli vytypované a od pondelka 15. januára zrušené také spoje, ku ktorým existuje iná alternatíva presunu. Na všetkých dotknutých zastávkach MHD boli umiestnené oznamy o tomto obmedzení. Informácie sú zároveň k dispozícii na webovej a FB stránke DPMP, a.s., v predajniach cestovných lístkov a aj v miestnej tlači. Aktualizovaný bol aj vyhľadávač spojenia na našej webovej stránke, ktorý už neponúka zrušené spoje.

Opatrením klesne potreba na výpravu autobusov o 4 kusy, čo pomôže zastabilizovať aktuálne vzniknutú situáciu. V prevádzke sú denne aj zálohové vozidlá, ktoré vykrývajú vynechané alebo zmeškané spoje z dôvodu porúch iných vypravených vozidiel, tie by však nedokázali plnohodnotne nahradiť všetky spoje pri súbežnom výpadku viacerých vozidiel. Denne potrebujeme na výpravu 49 autobusov, pričom k dispozícii máme 57 vozidiel s priemerným vekom cca 10 rokov. Z tohto počtu je ale až 29 vozidiel vyrobených v rokoch 2003 - 2014, teda majú viac ako 10 rokov a sú náchylné na poruchy. Vyvíjame maximum na napravenie vzniknutého stavu a sprevádzkovanie čo najväčšieho počtu autobusov, čo ale komplikujú zdĺhavé dodacie lehoty na náhradné diely a náročnosť opráv.

Problematická je aj personálna otázka - už na začiatku roka 2023 nám do plného stavu chýbalo 16 vodičov, v priebehu roka sme prijali 27 vodičov, no pracovný pomer aj vďaka predčasným dôchodkom ukončilo až 37 vodičov. Znamená to, že aktuálne nám chýba 26 vodičov, čo predstavuje 14%. Zároveň evidujeme v tomto ročnom období vysokú práceneschopnosť, v prepočte u ďalších cca 12% vodičov.

Zoznam zrušených spojov sa nachádza nižšie. Za spôsobené komplikácie pri cestovaní sa všetkým dotknutým cestujúcim ospravedlňujeme.


Text: DPMP, a.s.
15. 1. 2024