Dispečing: 051/7470 204

Mimoriadne skrátenie spojov na linkách 2/5 a 22

V súvislosti s uzávierkou mosta na ul. Lesík delostrelcov priebežne sledujeme a vyhodnocujeme meškania spojov liniek MHD. Aktuálne najkritickejší stav meškaní evidujeme na linkách 2 a 5, ktoré prechádzajú úsekom Masarykovej ulice (v smere Hlavná - Škultétyho) dvakrát v rámci jedného spoja linky 5/2 (trasa Bajkalská - Na Hlavnej - Obrancov mieru - Na Hlavnej - Budovateľská). Meškania sa pohybujú aj vo výške 30 - 40 minút a prenášajú sa na nasledujúce spoje, čím sa radikálne znižuje spoľahlivosť MHD. Zároveň tieto enormné meškania ovplyvňujú dodržiavanie prestávok vodičov MHD v práci.

Preto operatívne pristupujeme od stredy 3. apríla 2024 k úprave cestovného poriadku na linkách 2 a 5 v popoludňajšej prepravnej špičke a vybrané spoje budú premávať po skrátenej trase, takže spoje v rámci obrátky prejdú Masarykovou ul. iba raz, nie dvakrát. Všetky podrobné informácie sú uvedené v priloženom ozname, ktorý sme zverejnili našimi štandardnými informačnými kanálmi ako aj na dotknutých zastávkach MHD. Cestujúci, ktorí cestujú z oblasti ul. Obrancov mieru alebo univerzity môžu ako náhradu využiť spoje linky 2/5 (zo zastávok na opačnej strane cesty) alebo spoje linky 38.

Schematické zobrazenie linky 2 a 5 v ozname:

  • zelenou: 2 Budovateľská - Čierny most - Trojica - Obrancov mieru - (5) Prešovská univerzita - Čierny most - Trojica - Bajkalská (v tomto smere sú zachované všetky spoje v celej trase).
  • červenou: 2 Bajkalská - Trojica - Čierny most - Budovateľská (v tomto smere je na vybraných spojoch, ktoré sú uvedené v ozname, vynechaná slučka cez ul. Obrancov mieru a 17. novembra).

V rámci úpravy spoja linky 22 dochádza k skráteniu z dôvodu vykazovaných vysokých meškaní tohto spoja. Dané vozidlo na tomto spoji si vzniknuté meškanie prenáša na nasledujúce spoje, ktoré vykonáva na sídlisku Sekčov. Skrátením spoja po zastávku Čierny most zabezpečíme rýchlejší manipulačný presun autobusu z centra mesta na zastávku Sibírska, odkiaľ tento autobus vykonáva ďalšie spoje na linke 32A a 32.


Text: DPMP, a.s.
2. 4. 2024