Dispečing: 051/7470 204

MHD premáva na Šalgovík a do Teriakoviec už 65 rokov

V utorok 19. marca 2024 uplynie už neuveriteľných 65 rokov od začiatku premávky MHD do vtedajších samostatných obcí Šalgovík a Teriakovce. V roku 1959 zabezpečovala spojenie Šalgovíka a Teriakoviec s Prešovom autobusová linka č. 10, ktorá premávala v trase Veľký Šariš - Železničná stanica - Šalgovík - Teriakovce. Postupom rokov došlo k rôznym úpravám linkového vedenia a aj k rozdeleniu obsluhy týchto častí. Niekdajšiu obec Šalgovík, dnešnú mestskú časť Prešova, dlhé roky obsluhovala linka č. 11 cez sídlisko Sekčov. Obec Teriakovce zasa dlhší čas obsluhovala linka č. 40, ktorá premávala cez Solivar.

K opätovnému zjednoteniu liniek došlo až v júli 2011, kedy obsluhu Šalgovíka a Teriakoviec prevzala linka č. 11. Obslúžením Teriakoviec zo strany od Šalgovíka došlo k napojeniu novej lokality na sieť MHD a vznikla aj nová zastávka MHD Labutia. V roku 2015 sa vykonali ďalšie úpravy linkového vedenia a linku č. 11 vystriedala linka č. 22, pričom rozsah dopravy ostal v tejto časti siete MHD nezmenený. V roku 2022 zároveň vznikla nová zastávka MHD Šalgovia, ktorá zlepšila dostupnosť MHD obyvateľom z nových obytných rezidencií.

V súčasnosti premáva do Teriakoviec 14 párov spojov počas školských pracovných dní a 3 školské spoje. Obsluha Šalgovíka je zabezpečená 23 pármi spojov počas školských pracovných dní.


Text: DPMP, a.s.
Foto: DPMP, a.s. - Juraj Handzuš
18. 3. 2024