Dispečing: 051/7470 204

LCD monitory v trolejbusoch sú postupne modernizované

Dopravný podnik mesta Prešov prevádzkuje v súčasnosti 25 trolejbusov typu Škoda 30 Tr SOR a 31 Tr SOR, ktoré boli obstarané z externých zdrojov EÚ v rokoch 2016 a 2020. Súčasťou výbavy týchto trolejbusov sú aj vnútorné LCD monitory, ktoré slúžia na informovanie cestujúcich. Nepresnosťou v technickej špecifikácii pri obstarávaní však bolo spôsobené to, že prvých 15 trolejbusov z roku 2016 nemalo LCD monitory prepojené s palubným počítačom vozidla a nemohli slúžiť na zobrazovanie trasy linky a online informácií. Umožňovali iba zobrazovanie statických informácií vo forme obrázkov.

Veľkou prevádzkovou nevýhodou bola aj absencia systému diaľkového nahrávania oznamov do týchto monitorov. Oznamy a informácie sa museli pracne nahrávať pomocou USB kľúča do každého jedného vozidla, čo značne spomaľovalo proces poskytovania informácií cestujúcim pri rôznych zmenách v premávke MHD. S cieľom zlepšenia informovanosti verejnosti a zvýšenia celkovej flexibility informačného systému v MHD sme v druhej polovici minulého roka vyhlásili súťaž na modernizáciu týchto 25 ks LCD monitorov v našich trolejbusoch.

Predmetom modernizácie bolo:

  • pripojenie LCD monitorov k palubným počítačom SRG-6000P, ktoré sú osadené v trolejbusoch, vrátane potrebného programového vybavenia pre vzájomnú komunikáciu,
  • prepojenie na náš správcovský systém, ktorý umožňuje vzdialené editovanie informácií a oznamov,
  • zabezpečenie zobrazovania informácií o realizácii spoja - číslo linky, smer prepravy, nasledujúce zastávky a pod.
  • úprava LCD monitorov tak, aby informácie bolo možné nahrávať cez podnikovú Wi-Fi sieť, GSM sieť a cez USB port.

Víťazom súťaže sa stala spoločnosť R&G PLUS Sp. z o.o., s ktorou sme v závere roka 2023 uzavreli aj zmluvu o dielo. V spolupráci s našimi technikmi v týchto chvíľach prebieha postupná prerábka a modernizácia LCD monitorov, ktorých výsledná funkcionalita je zhodná s LCD monitormi v našich najnovších autobusoch a elektrobusoch. Vďaka modernizácii sa rozšírili možnosti poskytovania informácií cestujúcim, zvýšila sa flexibilita celého systému a zároveň sa zlepšila včasnosť poskytovania informácií cestujúcim. Po novom je už totiž možné zasielať oznamy o zmenách a mimoriadnostiach online v reálnom čase bez nutnosti akýchkoľvek zásahov priamo v trolejbusoch. Spomínaných 25 trolejbusov premáva dennodenne na najvyťaženejších trolejbusových linkách, ktoré denne prepravia tisíce cestujúcich, preto bola táto modernizácia potrebná.


Text: DPMP, a.s.
Foto: DPMP, a.s. - Juraj Handzuš
9. 2. 2024